VII.13. Doppler-echocardiographia

A sportkardiológiában a Doppler-echocardiographiát szűrésre nem alkalmazzuk, mert drága és időigényes vizsgálat, amelyhez megfelelő tapasztalat és jó minőségű ultrahang készülék szükséges. Célzott esetekben, betegség gyanújának felmerülésekor indokolt a végzése. Élsportolók legalább egyszeri echocardiographiás vizsgálata indokoltnak látszik.

Szívbetegség kizárása vagy igazolása céljából nagy jelentősége van a Doppler-echocardiographiának, amellyel nemcsak anatómiai rendellenesség megléte vagy hiánya állapítható meg, hanem noninvaziv módon hemodinamikai vizsgálatok is végezhetők vele.

Anatómia, strukturális rendellenességek vizsgálata a szív szegmentális analízisével: a szív minden egyes részét (pitvarok, kamrák, sövények, atrioventricularis billentyűk, nagy arteriák, nagy vénák, semilunaris billentyűk, falvastagságok, kóros képletek, stb.) egyenként megvizsgáljuk. A szívüregek, falvastagságok mérése M-mód echocardiographiával történik. Hemodinamikai vizsgálatot Doppler-echocardiographiával tudunk végezni. A kisvérköri nyomás mérése a Bernoulli elv alapján folyamatos hullámú Dopplerral a tricuspidalis insufficientia maximális sebességének mérésével végezhető. Cardialis decompensatio kimutatása a myocardium kontraktilitásának vizsgálatával, az ejekciós frakció (EF) és a lienaris ejekciós frakció (LEF), a secunder mitralis és/vagy tricuspidalis insufficientia, a TAPSE csökkenésével, valamint a perctérfogat csökkenésének mérésével igazolható. Alkalmas pericardialis, pleuralis folyadék kimutatására is. Cyanosis elkülönítése is végezhető Doppler-echocardiographiával. Szegmentalis falmozgászavar kimutatása: szöveti Doppler (TDI) segítségével lehetséges /14,25/.

22. Ábra Kétdimenziós és M-mód echocardiographia

Szisztolés funkció vizsgálata

Kétdimenziós echocardiographiával megítálhető a myocardium kontraktilitása, az atrio-ventricularis billentyűk és a semilunaris billentyűk nyitódása és záródása, azok esetleges kóros mozgása, Az egyik leggyakrabban használt módszer az M-mód echocardiographia, amellyel megmérjük a balkamra végdiastolés és végsystolés átmérjőjét, ezekből számítjuk ki az átmérő szisztoléban létrejövő  százalékos rövidülését (lienáris ejekciós frakció /LEF/), valamint az átmérők köbre emelésével a a végdiastolés és végsystolés volumen különbségéből az ejekciós frakció (EF) is meghatározható. A perctérfogat (CO) kiszámítása a verőtérfogat és a szívfrekvencia szorzatából történik. A circumferenciális roströvidülési sebesség (VCFc)  is jól jellemzi a systolés funkciót. A balkamrai végdiastolés és végsystolés átmérők, valamint a balkamrai ejekciós idő (M-mód echóval az aorta billentyű nyitódása és záródása közti idő)  ismeretében tudjuk kiszámítani /25/. 

LEF=(LVDD-LVSD)/LVDD ×100   /28-44 %/

EF=(ED vol-ES vol)/ED vol  (%)      / > 60 %/

CO= verőtérfogat  x  szívfrekvencia

VCFc=(EDD-ESD)/EDD x ET     /0,98 ± 0,07 circ/s/

Diasztolés funkció mérése

A diasztolés funkció mérésére általában M -mód echocardiographiát és Doppler-echocardiographiát használunk. A diasztolés időintervallumok mérésével  információt nyerhetünk  a kamrák  relaxációjáról és a kamrák telődéséről. 

A mitralis billentyűn átáramló vér  mérésénél a mitralis billentyű nyitódása és záródása közötti időszakot vizsgáljuk, a gyors kamrai telődés csúcssebességét (E hullám) és a pitvari kontrakció csúcssebességét (A hullám). Az E/Am jól jellemzi a balkamrai diasztolés funkciót, míg a  tricuspidalis billentyűn  átáramló (E/At) vér sebességének /amplitudójának/ mérése  pedig a jobbkamrai diasztolés funkciót mutatja meg. Az E hullám és az A hullám alatti terület mérése is használatos a diasztolés funkció jellemzésére /25/.

Szívtömeg mérése

Sportolóknál szükség lehet nyomonkövetni a balkamra izomtömegének a terhelésre bekövetkező változását. Az izomtömeg meghatározására Devereux módszere használatos, a balkamrai falvastagságok (interventricularis septum, hátsó fal vastagsága) és a balkamrai végdisztolés átmérő ismeretében lehet kiszámítani egy megfelelő képlet segítségével. A szívtömeg az életkor előrehaladtával növekedik, a testsúly és a testmagasság függvénye, de fiziológiás különbségek előfordulnak, amely az eltérő testméretnek tulajdonítható. Edzett sportolókban a szívtömeg nagyobb lehet, de nem haladja meg a normális felső határát.  Balkamra hypertrophiáról beszélünk, ha felnőtt méretű sportoló lányokban a kapott érték

> 110 g/m2 , sportoló fiúkban pedig > 130 g/m2 /25/.

Billentyű szűkület (stenosis) mérése a Bernoulli elv alapján

Folyamatos hullámú Dopplerral az adott billentyűn átáramló vér maximális sebességét (Vmax)  kell megmérni, ezt négyzetre emelve, és megszorozva néggyel megkapjuk a szűkület mértékét.

Stenosis (Hgmm)  =  (4 ×V max2)

Shunt/ regurgitáció detektálása

Pulzatilis, folyamatos hullámú vagy színkódolt Dopplerral kimutatott  rendellenes áramlás, az atriventricularis vagy a semilunaris billentyűkön az anterográd áramlással ellentétes irányú áramlás. Négy fokozattal lehet jellemezni, gyermekkorban nagyon gyakori a jelzett, vagy nagyon enyhe (I. fokozatú) tricuspidalis és/vagy pulmonalis insufficiencia,  amely nem jelent kontraindikációt a sportolási engedély megadásánál.

A két kamra vagy a két pitvar közötti rendellenes áramlás (shunt) anatómiai rendellenesség, septum defectus  következménye. Pici bal-jobb shunt nem igényel műtéti megoldást, VSD esetén endocarditis profilaxis indokolt /25/.

Cardialis decompensatio vizsgálata

Csökkent myocardium kontraktilitás, csökkent ejekciós frakció (EF) és csökkent lineáris ejekciós frakció (LEF), megnagyobbodott szívüregek, secunder mitralis/tricuspidalis insufficientia, csökkent TAPSE, csökkent perctérfogat. Pericardialis  vagy pleuralis folyadék is előfordulhat. A NYHA (I-IV.) stádiumnak megfelelően enyhe, közepes vagy nagyon súlyos a keringési elégtelenség.

A kisvérköri  nyomás mérése pulzatilis és folyamatos hullámú DE-vel

Pulzatilis Doppler-echocardiographia

Kóros systolés idő intervallumok: az arteria pulmonalis áramlási görbén megrövidült accelerációs  idő (AI), jobbkamrai ejekciós idő (JKEI) és pre-ejekciós periódus (PEP) , AI/JKEI  <  0,30 ± 0,05 .       

Folyamatos hullámú Doppler-echocardiographia

A tricuspidalis insufficientia  (TI) maximális áramlási sebességéből a Bernoulli elv alapján számított nyomáshoz hozzáadva a jobbpitvari (JP) nyomást /25/.

Arteria pulmonalis nyomás = TI  Vmax + JP nyomás    ( < 30 Hgmm)

12. Táblázat

Doppler-echocardiographiás vizsgáló módszerek

Szívüregek nagysága

Falvastagságok

Balpitvar: aorta hányados ( < 1,3:1)

Szívtömeg

Systolés funkció:

Ejekciós frakció (%), kontraktilitás

Linearis ejekciós frakció (%)

Perctérfogat (CO, ml/min/kg)

Diastolés funkció:  atrioventricularis billentyűkön áramlás (E/A)

Kisvérköri nyomás mérése

Aorta és arteria pulmonalis áramlás

Szegmentalis falmozgászavar kimutatása: szöveti Doppler (TDI)

Laboratóriumi vizsgálatok

A sportolók ellenőrzése során bizonyos laboratóriumi módszerekre szüksége lehet, a vizsgálatokat megfelelő indikáció alapján kérjük: vérkép, vércukor, cukor anyagcsere egyéb vizsgálata, sav-bázis és pO2, májfunkció, összfehérje, albumin, vesefunkció,  csont anyagcsere vizsgálata, cholesterin, HDL cholesterin, triglycerid, húgysav, a fizikai terhelésre emelkedő nem specifikus hypoxiás markerek (creatinkináz (CK), CK mb frakciója, LDH, SGOT, SGPT) vizsgálata,  a myocardium necrosisára utaló Troponin-T vizsgálat. Az aneorob folyamatok túlsúlyba kerülését jelzi a laktát emelkedése. Rutin vizelet vizsgálat gyakori, élsportolókban végeznek dopping szerek kimutatását a vizeletből.

A keringési elégtelenség súlyosságával jól korreláló biomarkerek vizsgálata ( BNP, proBNP, ANP). Infekció esetén gyulladásos markerek vizsgálata (CRP, PCT) /22/.

13. Táblázat

Emelt szintű vizsgáló módszerek III.

Fizikális vizsgálat

Pulzoximetria

Vérnyomásmérés

EKG

Holter EKG

Terheléses EKG

ABPM

Doppler-echocardiographia

Szöveti Doppler vizsgálat

6 perces sétateszt

Laboratóriumi módszerek

Spiroergometria

MRI

Szívkatéterezés

Fizikai terhelés vizsgálatához alkalmazott laboratóriumi módszerek

Cukor anyagcsere, májfunkció, vesefunkció, csontanyagcsere,

LDH, CK, CKMB,

Laktát

sav-bázis és pO2

Troponin T

BNP

Spiroergometria

Cardio CT

MRI

Elektrofiziológiai vizsgálat

Szívkatéterezés

Genetikai vizsgálat

Emelt szintű vizsgáló módszerek

Élsportolókban, ill. panaszok esetén bármilyen sportolóban egyéb módszerral nem tisztázható tünetek indokolhatják nem rutinszerűen alkalmazott módszerek elvégzését. A terhelhetőség megítélésére nagyon jó vizsgálómódszer a spiroergometria. Coronaria  rendellenesség gyanúja esetén szükséges lehet cardio CT vagy invazív hemodinamikai vizsgálat, szívkatéterezés és  coronarographia is. Ritmuszavar eredetének tisztázására, ill. terápiás beavatkozásra is elektrofiziológiai vizsgálat válhat szükségessé. igazolására MR vizsgálat lehet indokolt cardiomyopathia gyanúja esetén. Ioncsatorna betegség (hosszú QT syndroma)  igazolására  molekularis genetikai vizsgálat javasolt.