VII.16. Rövidítések

ABPM= ambulant blood pressure monitoring

AI=accelerációs idő

AS= aorta stenosis

BK=balkamra

BP=balpitvar

BNP= B tipusú nátriuretikus peptid

CCMP= congestiv cardiomyopathia

CK=kreatin foszfokináz

CKMB= kreatin foszfokináz myoglobin frakciója

CMP= cardiomyopathia

CRP= C reaktív protein

CT=komputer tomographia

CV=congenitalis vitium

DE= Doppler-echocardiographia

ED=end-diastolés

EF=ejekciós frakció

EI= ejekciós idő

ES=ens-systolés

HCMP= hypertrophiás cardiomyopathia

ICD=implantabilis kardioverter defibrillátor

JK=jobbkamra

JKEI=jobbkamrai ejekciós idő

JP=jobbpitvar

LDH=laktát dehidrogenáz

LEF= lineáris ejekciós frakció

MRI= mágneses rezonancia vizsgálat

MS=mitralis stenosis

PAH=pulmonalis arteriás hypertensio

PEP=pre-ejekciós periódus

TDI=Tissue Doppler Imaging (szöveti Doppler)

TI=tricuspidalis insufficientia

Vmax=maximális áramlási sebesség

VSD=ventricularis septum defektus