Konferenciák

A Neumann János Egyetem és a Magyar Olvasástársaság olvasáskonferenciája – 2019. november 28-29.

2019.08.28
A Neumann János Egyetem és a Magyar Olvasástársaság olvasáskonferenciája – 2019. november 28-29.  

The 18th Nordic Literacy Conference & The 21st European Conference on Literacy 2019. august 4–7.

2019.08.10
2019.b augusztus 4-e és 7-e között rendezték meg Koppenhágában a 70. évfordulóját ünneplő nemzetközi Literációs (Olvasás)konferenciát, amelyen dr. Juhász Valéria Step by step development of phonological awareness before starting to read and write (in a playful way) címmel tartott előadást. Angol nyelvű absztrakt.  

4th International Pedagogic and Linguistic ERL CONFERENCE

2019.06.19
Juhász Valéria a Strategies for Developing Listening Comprehension c. tartott előadást a IV. Nemzetközi pedagógiai és nyelvészeti konferencián.  ( ERL CONFERENCE ) 2019. june 17–18. Craiova (Romania)

Application of the “sight word” reading teaching method in the reading develpoment of Hungarian pupils – A sight word olvasástanító módszer alkalmazhatósága a magyar olvasásfejlesztésben

2019.03.30
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszéke A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a 21. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében témakörben 2019. március 28–29-én nemzetközi tudományos konferenciát szervezett 2019. március 28–29.  Beregszászon, ahol Dr. Juhász Valéria Tanszékvezető is előadást tartott. A konferencia fő témaköre a köz-és felsőoktatás megújítására irányuló, a pedagógia és pszichológia tudományos eredményeire alapuló törekvések számba vétele, a jó gyakorlatok terjesztése. Tervezett szekciói: empirikus kutatások a pedagógiában, módszertani újító törekvések a pedagógiai [...]

Konferenciák

2019.03.30
Juhász Valéria: Az olvasáskutatás trendjei a nemzetközi olvasáskonferencia tükrében 2019. augusztus 4-e és 7-e között rendezték meg Koppenhágában a 70. évfordulóját ünneplő nemzetközi Literációs (Olvasás)konferenciát. Az olvasáskonferencián a ’literacy’ kifejezést szűkebb és tágabb értelemben is használták. Szűkebb értelemben az olvasás, olvasástanítás, -tanulás, szövegértés jelentéskörében értelmeződött, tágabban pedig valamely specifikus területhez, köztük például a matematikához, pénzügyhöz, testneveléshez, természettudományokhoz kapcsolódó műveltség, jártasság jelentésében. A konferencia a Műveltséghez való jog európai nyilatkozatának (European Declaration of the Right to Literacy, 2016) 11 alapvetéséhez igazodva 6 téma [...]

Nyelvi közvetítés a digitalizáció korában – nyelvészeti konferencia 2019

2019.01.24
MANYE XI. Miskolci Konferencia (2019)  A konferencia címe: NYELVI KÖZVETÍTÉS A DIGITALIZÁCIÓ KORÁBAN A konferencia időpontja: 2019. január 23. (szerda) A konferencia helyszíne: Miskolci Egyetem, BTK, Modern Filológiai Intézet Szekciók: Digitális kommunikáció, Szaknyelvi kommunikáció, Fordítás és terminológia     Absztraktfüzet Miskolci Konferencia 2019. január 23.

Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben c. hallgatói konferencia

2018.12.07
 Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben címmel tartott hallgatói konferenciát a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 2018. november 30-án 13 órától a 3019-es teremben. Program: Vinnai Vanda: Az orientációs képesség és az olvasás kapcsolata Várkonyi Beáta: A fiúk és a lányok verbális megnyilvánulási arányai a Waldorf-iskola tanóráin Farkas Attila: Kontextuskezelés a rendőri nyelvhasználatban Teknős Viktória: Nietzsche nyomában. A Zarathustra magyar nyelvű fordításainak összehasonlító vizsgálata Szántóné Balogh Róza: Komplex tanórai fejlesztés hatásvizsgálata a 6-10 éves tanulók képességfejlődésére, kiemelt figyelemmel a [...]

ENGaGe partnertalálkozó Varsóban

2018.11.28
2018.november 14–17 között rendezte meg az ENGaGe-projekt (2017-1-HU01-KA201-035955) a harmadik partnertalálkozóját Varsóban. A nemzetközi projekt a Miskolci Egyetem vezetésével olyan digitális tananyagot készít német és angol nyelven, amelyet speciálisan diszlexiás tanulók részére terveznek. A projekt fő koordinátora a Miskolci Egyetem Angol és Német Tanszéke. A projekt vezetője Magnuczné dr. Godó Ágnes. A fejlesztésben részt vesz a Lancasteri Egyetem (prof. dr. Kormos Judit szakértő vezetésével), a Masaryk Egyetem (Prof. dr.Věra Janíková vezetésével), a Varsói Egyetem (prof. dr. Przemyslaw Gebal vezetésével) és [...]

„A nem kognitív készségek fejlesztése a munkaerő-piaci igények tükrében” konferencia

2018.11.23
Az MTA SZAB Állampolgári Kompetenciák Munkabizottsága, az SZTE JGYPK Szakképzési, Felnőttképzési és Továbbképzési Intézete és az SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke közös szervezésében 2018. november 22-én  rendezte meg a Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz tartozó konferenciáját: A nem kognitív készségek fejlesztése a munkaerő-piaci igények tükrében címmel. Program itt!

A gyógypedagógia kincsestára – regionális szakmai konferencia

2018.11.23
Az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet 2018. novemberben 7. alkalommal szervezte meg a „Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira” című regionális gyógypedagógiai szakmai konferenciát, melynek helyszíne a Szent-Györgyi Albert Agóra volt. Absztraktkötet letöltése itt!