Nem értjük, félreértjük, vagy valami más van mögötte? A kétértelműség és a félreérthetőség mint a figyelemfelkeltés eszköze

2024. 03. 22. 12 óra Kegyesné dr. Szekeres Erika és Hervé-Lóránth Ervin tart előadást a Média, edukáció, felelősség című tudományos konferencián az alábbi témában:

 

Nem értjük, félreértjük, vagy valami más van mögötte? A kétértelműség és a félreérthetőség mint a figyelemfelkeltés eszköze

A XXI. század verbális és vizuális kultúrája megváltoztatta a közlés, a közvetítés formáit és módjait mind a személyek, mind a (tömeg)kultúrák közötti kommunikációban. Megváltoztak a „felvevői” (befogadói) szokásaink és az értelmezési gyakorlatunk is. Növekszik a félreértések száma, és úgy tűnik, hogy szándékos félrevezetéseket sem mindig észleljük, hiszen gyorsabban és figyelmetlenebbül olvasunk a digitális térben. 

Előadásunkban elemezzük az átfedéseket a tömeg- és a perszonális kommunikáció között, illetve az indirekt módon félreérthető, félremagyarázható és a szándékosan félrevezető képi és szöveges interakciók kapcsolatának példáján keresztül azt mutatjuk be, hogy hogyan válik a kétértelműség és a félreérthetőség mindkét kommunikációs térben a figyelemfelkeltés hatásos eszközévé.

Konkrét elemzésünkben számos példát mutatunk a verbális és a vizuális információk koherenciájára, illetve inkoherenciájára a headline-ok szöveg- és képi világából. A példák segítségével arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen elemek megléte vagy hiánya okozza a kétértelműséget és a félreérthetőséget.