Álhírelemzés a (kritikai) diskurzuselemzés és a keretelemzés eszközeivel

2024. 03. 18.  18 óra Eötvös Loránd Kollégium Nyelvészeti Műhelyén tart előadást El Heniné dr. Szabó Éva oktató az alábbi témában.

Az előadás linkje: https://us05web.zoom.us/j/81120398852?pwd=zZJxGDeS0ep97Af5lEBwBmiaW77P3H.1

Az Álhírelemzés a (kritikai) diskurzuselemzés és a keretelemzés eszközeivel c. előadás célja egy esettanulmány keretében bemutatni az álhírek és a valós hírek közötti különbségeket. A nyelvészet iránt érdeklődők és a nyelvészhallgatók megismerkedhetnek a különböző diskurzusfelfogásokkal, a (kritikai) diskurzuselemzés és a keretelemzés elméleti vázával és módszereivel. Az esettanulmány fókuszában olyan (nyelvi és nyelvhasználati) eszközök állnak, melyek alapján azonosítható az álhír által közvetített attitűd. Az elméleti keretek alkalmazásával a hírek/álhírek szintaktikai strukturájának, történetmesélésének, retorikai eszközeinek, lexikai választásainak, forrásainak elemzése és összevetése valósul meg. Az összehasonlítás által kidomborodik a két jelenség közötti eltérés, ezen ismeretek pedig a tudatos hírolvasó számára alapvetőek.