Nemzetközi anyanyelvi nap 2024. február 21.

 

Az anyanyelv nemzetközi napja alkalmából prof. Katharina Lanzmaier-Ugri, a Stájerországi Pedagógiai Főiskola oktatója tartott interaktív előadást a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék meghívására

 

Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete 1999-ben, 25 éve nyilvánította február 21-ét az anyanyelv nemzetközi napjának, ezzel is ráirányítva a figyelmet a világ nyelvi gazdagságára és sokszínűségére. Az UNESCO szerint a világ lakosságának negyven százaléka más nyelven részesül oktatásban, mint az anyanyelve. Az anyanyelven való tanulás élménye, az anyanyelvhez kapcsolódó érzelmek minden beszélő számára meghatározóak. Természetesen az is fontos, hogy az anyanyelvünk mellett tanuljunk más nyelveket is, hiszen a többnyelvűség ma már elengedhetetlen a boldoguláshoz. Az anyanyelvi oktatásnak többek között az is feladata, hogy megalapozza a kommunikációs tudatosságot és előkészítse más nyelvek befogadását.

Így látja ezt Katharina Lanzmaier-Ugri, a Stájerországi Pedagógiai Főiskola professzora is, aki az anyanyelv nemzetközi napja alkalmából a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéken tartott előadást. Az izgalmas interaktív előadásban hangsúlyozta, hogy az anyanyelv, az első nyelv és az idegen nyelvek erősen hatnak egymásra, egymásba fonódva tanuljuk őket, ami később a többnyelvűség különböző fokozataihoz vezet el.

Erre az előadó saját életútja a legjobb példa. Katharina Lanzmaier-Ugri Grazban nőtt fel, édesanyja osztrák nemzetiségű, édesapja magyar származású, ő maga pedig tökéletesen beszél német és magyar nyelven egyaránt, sőt, az angol mellett ismer nem egy, Ausztriában beszélt dialektust is. Mindezeken kívül japánul is tanult. Így saját érintettségén keresztül is megtapasztalta, milyen egy többnyelvű családban felnőni.

A korábban gyógypedagógusként is dolgozó előadó interkulturális pedagógiát és szakdidaktikát oktat Ausztriában, gyermekeknek pedig a németet mint második nyelvet tanítja. Szerinte a nyelvekhez való viszonyunkat az határozza meg, hogy milyen érzelmekkel kötődünk az egyes nyelvekhez, amelyeket a szüleink, a barátaink, a munkatársaink beszélnek. Ennek bizonyítására egy innovatív, érzékenyítő-befogadó nyelvtanítási módszert mutatott be a hallgatóknak, és az ezzel kapcsolatos tanítási tapasztalatit is megosztotta az érdeklődőkkel. Ezt követően a hallgatóság az anyanyelvi és az idegen nyelvi beszédfejlődésnek a szakmai kihívásairól folytatott érdekes beszélgetést. Az előadó és a hallgatóság egyetértett abban, hogy a legfontosabb a támogató pedagógusi attitűd, amellyel megerősíthetjük a nyelvi nehézségekkel küzdő gyermekek személyiségét, ezzel is segítve, könnyebbé téve számukra az idegen nyelv tanulásának a folyamatát.

 

Shorts:

https://www.youtube.com/shorts/2xxC7zsw6pA

 

Fotó: Ocskó Ferenc