A kommunikáció színterei

A SZAB ÁLLAMPOLGÁRI KOMPETENCIÁK MUNKABIZOTTSÁGA ÉS AZ
SZTE JGYPK MAGYAR ÉS ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉKE

online konferenciát rendez
A kommunikáció színterei címmel
2020. november 06-án, pénteken 13 órától

 

13:10–13:15 Megnyitó: dr. Juhász Valéria a SZAB Állampolgári Kompetenciák
Munkabizottságának elnöke, a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének vezetője
13:15–13:50 Kálló Veronika: A verbális apraxia egy lehetséges kezelési megoldása
13:50–14:05 Abonyi Henrik: Jogi szövegek fordítása
14:05–14:20 Szabó Enikő: Meggyőzés vagy manipuláció? Pragmatikai csapdák az érvelésben
14:20–14:35 Kórusné Nagygyörgy Bettina: A különleges bánásmódot igénylő
BTMN-es gyermekek anyanyelvi fejlesztésének lehetőségei óvodáskorban
14:35–14:50 Schädt Andrea: Egy kísérleti DIFER-fejlesztőprogram
alkalmazása első osztályos gyermekeknél
14:50–15:05 Szünet
15:05–15:20 Tari Anna: A kreativitás szerepe és vizsgálata az általános iskola
felső tagozatos tanulóinak körében
15:20–15:35 Juró Éva: Speciális lehetőségek a nyelvi fejlesztésben
15:35–15:50 Újhegyi Éva: Szövegértés-fejlesztés szépirodalmi szövegekkel
15:50–16:05 Víg Annabella: Anyanyelvi képesség fejlesztése gyermekkorban
16:05–16:20 Erdei Tamás: A na diskurzusjelölő korpuszalapú vizsgálata
16:20–16:35 Csáthi Éva: Nyelvelsajátítási modellek
16:35–16:50 Juhász Valéria: Olvasóvá nevelés kép(es)könyvekkel
16:50–17:05 dr. Pető Bálint: Marketingkommunikáció az 1870-es években
egy dél-alföldi város sajtójában
17:05–17:10 Zárszó: dr. Döbör András a SZAB Állampolgári Kompetenciák
Munkabizottságának titkára