XIII. Taní-tani Online Konferencia ÉRTÉKTEREMTÉS – KIHÍVÁSOK A PEDAGÓGIÁBAN, GYÓGYPEDAGÓGIÁBAN ÉS A TANÁRKÉPZÉSBEN 2022. február 4.

XIII. Taní-tani Online Konferencia

ÉRTÉKTEREMTÉS – KIHÍVÁSOK A PEDAGÓGIÁBAN, GYÓGYPEDAGÓGIÁBAN ÉS A TANÁRKÉPZÉSBEN

Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Tanárképző Intézet

  1. február 4.

 

 

OKTATÁS ÉS TÁRSADALOM SZEKCIÓ

 

Erdei Tamás

A magyarországi közoktatás problémái elsőéves szegedi osztatlan tanárszakos hallgatók szerint

 

Az előadás célja képet adni arról, hogy az elsőéves osztatlan tanárszakos hallgatók saját diákéveik tapasztalatai alapján hogyan látják a magyar közoktatást, miket tekintenek az oktatási rendszer legnagyobb problémáinak. 84 darab, online oktatás során született hosszabb-rövidebb bejegyzés elemzését végeztem el, melyeket egy olyan tantárgy keretein belül írtak, amely minden elsőéves osztatlan tanárszakos hallgató számára kötelező. A legtöbbet említett problémák a túl sok felesleges lexikális, valamint a nem elégséges mennyiségű gyakorlatban használható tudással, a tanulók túlterheltségével, a tanárok alkalmatlanságával és a nem megfelelően megoldott differenciálással kapcsolatosak. Áttekintést adok arról is, hogy a hallgatók milyen tudás vagy készség oktatását hiányolják és/vagy javasolják. Ezek elsősorban különböző szociális készségek, illetve a mindennapi élet során használható ismeretek (pénzügyek, ügyintézés, egészséges táplálkozás stb.). Végül néhány szemléletes részletet idézek a mintából. A magyar közoktatás megítélése a hallgatók között meglehetősen negatív. Bár van elképzelésük arról, hogyan lehetne a helyzeten javítani, kérdésesnek érzik, hogy ez a rendszer lehetővé tesz-e a számukra ilyen változtatásokat, amikor majd tanítani kezdenek.