SZANYÉK 2022

Meghívó

SZANYÉK 2022

Szeretettel meghívjuk

Az SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke, valamint a

SZAB Állampolgári Kompetenciák Munkabizottsága által szervezett

Szegedi Alkalmazott Nyelvészeti Éves Konferenciára.

 

 Program

A program időpontja: 2022. május 6. 13 órától 17 óráig.

A program helyszíne: Szeged, Hattyas sor 10., 3-as épület, 3019-es terem.

13.00 Megnyitó: Dr. habil Tarkó Klára – az SZTE JGYPK dékánhelyettese

13.05 Köszöntő: Dr. Bakti Mária – az Alkalmazott Humántudományi Intézet intézetvezetője

13.10 Csire Márta, Wirker-Dobány Katalin: Magyar–német kétnyelvű kisiskolások nyelvi kompetenciáinak standardizált mérése – Universität Wien

13.30 Lanzmaier-Ugri Katharina: Többnyelvűség – az osztrák iskolarendszer szemszögéből – Pädagogische Hochschule Steiermark, Graz

13.50 Bitter Ákos: Fessler Ignác Aurél (1756–1839) többnyelvűségének alapjai – Universität Regensburg

14.10 Malzer-Papp Emese: A kétnyelvűség és többnyelvűség aktuális szerepe a diaszpórában – Universität Innsbruck

14.30 Megbeszélés

14.45 Szünet

15.00 Juhász Valéria: A poliglottok nyelvtanulási módszerei – SZTE JGYPK

15.20 Bakti Mária, Orosz-Martins Andrea, Szarvas Júlia: Átmenet az általános iskolai két tanítási nyelvű oktatásban: a készségtárgyaktól a szaktárgyak idegennyelven-tanulása felé – SZTE JGYPK

15.40 Kegyesné Szekeres Erika, Katharina Zipser: A többnyelvűség módszertana és nyelvtanulási stratégiák. Egy nyelvtanulók körében végzett felmérés tanulságai a nyelvoktatás számára – SZTE JGYPK, Universität Innsbruck

16.00 Drahota-Szabó Erzsébet: Triglosszia, diglosszia, egynyelvűség, többnyelvűség és kontrasztív nyelvszemlélet – SZTE JGYPK

16.20 Sárvári Tünde: Korai idegennyelv-oktatás – az egyéni többnyelvűség egyik útja – SZTE JGYPK

16.40 Megbeszélés

Galéria (Ocskó Ferenc):

https://www.flickr.com/photos/jgypk/albums/72177720298759213/with/52058839422/?fbclid=IwAR2PFxEKBMVaizPoPY6jD3lOn3RhaxSY1uarmSOkFDSV_unoOxMdF2vsV4M

SZANYÉK 2022 meghivo