XVI. Tudatosság a kommunikációban – Innováció a kommunikáció oktatásában

Idén 16. alkalommal hirdetjük meg a kommunikációs kompetencia fejlesztését szolgáló Tudatosság konferenciát, amely mostantól alapító elnökünk Varga Gyula nevét viselve igyekszik fenntartani munkásságát. Varga Gyula a kommunikáció oktatásnak szentelte életét. Ő alapította meg a kommunikációtanár szakot Egerben. E köré szerveződött az első Tudatosság a kommunikációban című konferencia, amely publikálta a kommunikáció oktatásához kapcsolódó, a kommunikációs tudatosság fejlesztése mellett elkötelezett oktatók, kutatók munkáit. Az idei, az első esemény, amely egyúttal emlékkonferencia is: középpontjában az a szemléletmód áll, amely a névadó Varga Gyula pályáját mindvégig jellemezte.

A konferencia mindig is a kommunikáció- és médiaoktatás módszertani megújulásának lehetőségét vizsgálta.  A technológiai és technikai fejlődés, az okoseszközök rohamos térhódítása, valamint a generációs sajátosságok alakulása folyamatos kihívás elé állítja az oktatókat és tanárokat. Különösen igaz ez azokra az oktatókra, akik a folyamatosan megújuló világban a minduntalan változó tartalmak kezelését, egyéni, csoportos, mediatizált kommunikációs helyzetek létrehozását, irányítását oktatják. 

A közoktatás módszertani kérdései, a tudatos személyközi és csoportkommunikáció szervezése/fejlesztése, a szervezeti kommunikációs, médiakommunikációs folyamatokhoz kapcsolódó vizsgálatok mellett most a kommunikáció- és médiaoktatás innovatív megközelítése, kérdésköre kerül a középpontba. Az elméleti és módszertani feldolgozásokon túl műhelymunka keretében a jelentkezők tapasztalatainak, készségfejlesztő gyakorlatainak, eljárásainak, ötleteinek megosztására is lehetőség nyílik.

A konferencián részt vett Juhász Valéria oktatónk is Az élőszóbeli mesemondás technikái a hallás utáni szövegértés megsegítése című előadásával.

 

Program:

http://komnev.hu/wp-content/uploads/2023/05/16.-TK-Program-es-absztraktfuzet_v.pdf