A reflektív olvasás és a kreatív írás szerepe az iskolai fejlesztésben

 
 

 

Mi várható:

Az iskolai és az iskolán kívüli személyiségfejlesztésben magától értetődő módon áll rendelkezésünkre az olvasás és az írás mint eszköz. De vajon ki tudjuk-e használni a nyelvművészetekben és az emberi kapcsolódásokban rejlő hatalmas fejlesztő potenciált?Egyáltalán miben más és mit ad a résztvevőknek, ha az olvasás reflekítv és az írás kreatív, s ráadásul mindez egy interaktív, érzelmileg is megtartó közösség kereteiben valósul meg? A workshop számos gyakorlati példán keresztül járja körül, hogy milyen módokon lehet fejlesztő hatású a komplex irodalomterápia.

Az eseményen kép- és hanganyag készítése várható.