A reflektív olvasás és a kreatív írás szerepe az iskolai fejlesztésben című műhelyfoglalkozás

A Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 2023. október 5-én rendezte meg az A reflektív olvasás és a kreatív írás szerepe az iskolai fejlesztésben című műhelyfoglalkozást, amelynek előadója, vezetője dr. habil Béres Judit irodalomterapeuta és tanácsadó, oktató, a Magyar Irodalomterápiás Társaság elnöke volt. Dr. Juhász Valéria köszöntője után az előadó az olvasás és az írás szerepét ismertette, kiemelve, hogy ezek nem pusztán a mindennapok szükséges eszközei, hanem mind a gyermekek, mind a felnőttek számára segítséget jelentenek az önismeret megszerzéséhez, a világ eseményeinek jobb megértéséhez, a letisztult önkifejezés eléréséhez, valamint egyéni életválság esetén terápiás célokat is betöltenek. A foglalkozásvezető tisztázta az irodalomterápia és a biblioterápia közötti különbséget, majd hangsúlyozta, hogy az irodalomterápia – amely nem azonos a meseterápiával − már az óvodáskorú gyermekek számára is hasznos tevékenység, tekintve, hogy fejleszti az empátiát, a toleranciát, könnyebbé teszi mások életének, élményeinek megértését és elfogadását. Az előadó kiemelte, hogy a terápiás foglalkozások témáinak kiválasztásában nemcsak a résztvevők életkora, hanem az adott életszakasza is nagy jelentőséggel bír. Általában elmondható, hogy négy fő téma köré szerveződik az irodalomterápiában részt vevők élethelyzetének feldolgozása: halál, szabadság, elszigeteltség és értelemkeresés. A háromnegyed órás elméleti ismertetőt gyakorlati foglalkozás követte, amelynek során a vezető olyan kártyákat, könyveket és rövid írásműveket adott közre, amelyek megkönnyítik a kreatív írás folyamatát, ötleteket adnak a szabad önkifejezéshez. A résztvevők maguk is kipróbálhatták, miként tudják felszabadítani a fantáziájukat, miközben a természetírás témakörében mindenki egy, a számára kedves emlékként élő tájat és az ahhoz kapcsolódó élményeit írta le. Ezután bárki megoszthatta a többiekkel az ezekhez fűződő gondolatait, érzéseit, így az oldott hangulatú rendezvény még személyesebbé vált. Az eseményen pedagógusok, egyetemi oktatók és egyetemi hallgatók gyarapodhattak mind a hivatásukat, mind pedig az életüket segítő, hasznos ismeretekkel.

Képeket készítette:

Ocskó Ferenc és

Heraszika Viktória