XII. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia

2024. január 12. Dr. Juhász Valéria: Az olvasástanulást támogató szintezett könyvek típusai: Az Aranyfa-sorozat szintezési jellemzőinek olvasásfejlesztési szempontú vizsgálata míg Kegyesné dr. Szekeres Erika: A kontrasztív nyelvészet és kontrasztív nyelvi gyakorlatok szerepe a magyar, mint idegen nyelv oktatásában: Egy tankönyvelemzés tapasztalatai és néhány javaslat a kontrasztív elemzés gyakorlatához címmel vett részt a XII. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencián, Marcelovában (Szlovákia).