Nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus-szakvizsgára felkészítő képzés

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

 

Szakirányú továbbképzés neve: nyelv- és beszédfejlesztő szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

Részvétel feltétele: Tanító, óvodapedagógus, gyógypedagógus vagy tanári szakképzettség Egyéb feltétel: – legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus (nyelv- és beszédfejlesztő területen)

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Juhász Valéria  SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, cím: 6725 Szeged, Hattyas u. 10., tel/fax: (62) 544-781, (30) 97 67 485, email:alknyelv.jgypk@szte.hu, honlap: http://www.jgypk.hu/tanszek/alknyelv/.

Jelentkezési határidő: 2024.  augusztus 23.

Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.

Képzés díja idén még: 130.000 Ft/ félév

Befizetés módja: A kar által kiadott csekken.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz.

Képzés kezdete: 2024. szeptember 13.

Egyéb információk:  A képzés célja az előző tanulmányok során szerzett ismeretek megújítása és kiegészítése a nevelés- és nyelvtudomány új eredményeivel, további nyelvészeti ismeretekkel annak érdekében, hogy a pedagógusok alkalmassá váljanak nyelvfejlesztő tevékenység végzésére, hatékonyan alkalmazzák a drámapedagógiai módszerek elemeit mind a pozitív, mind a negatív irányban átlagtól eltérő gyermekek nyelvi fejlesztésében, nagyobb hatékonysággal legyenek képesek együttműködni a logopédussal, biztonsággal ismerjék fel a beszédhibákat, valamint legyenek képesek szerepet vállalni a prevenciós munkában.

(A linkre kattintva a felvi.hu oldal leírása található.)