Dél-Szlovákia kétnyelvű névszemiotikai tájképe – Dr. Bauko János előadása

2018. március 6-án 10 órai kezdettel Dr. Bauko János, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet habilitált docense tartott előadást

Dél-Szlovákia kétnyelvű névszemiotikai tájképe címmel.

Az előadásban Dél-Szlovákia magyarlakta településeinek kétnyelvű, névszemiotikai tájképében megjelenő tulajdonneveivel foglalkozott. A névszemiotikai tájképet a névtáblákon, a köztereken lévő feliratokon, különböző felületeken szereplő tulajdonnevek (elsősorban személy-, hely-, intézménynevek), valamint a nevekre utaló, neveket kísérő nem verbális jelek (pl. embléma, fénykép, rajz, szobor) alkotják.

Az előadás szervesen kapcsolódott tanszékünk képzési profiljához, az alkalmazott nyelvészet különböző területeihez kötődő kurzusokhoz: Nyelv és jog, Nyelvpolitika, Nyelvtervezés.

Külön öröm volt számunkra, hogy a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék hallgatói, oktatói mellett a kar számos tanszékéről, intézetéből érkeztek hallgatók és kollégák a tartalmas, színes előadásra.