Jelentkezés: Nyelv- és beszédfejlesztő szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

 

Szakirányú továbbképzés neve: nyelv- és beszédfejlesztő szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

Részvétel feltétele: Tanító, óvodapedagógus, gyógypedagógus vagy tanári szakképzettség Egyéb feltétel: – legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus (nyelv- és beszédfejlesztő területen)

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Juhász Valéria SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, cím: 6725 Szeged, Hattyas u. 10., tel/fax: (62) 544-781, (30) 976-7485, email: alknyelv.jgypk@szte.hu, honlap: http://www.jgypk.hu/tanszek/alknyelv/.

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 23.

Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz.

Képzés kezdete: 2024. szeptember 13.

Egyéb információk:  A képzés célja az előző tanulmányok során szerzett ismeretek megújítása és kiegészítése a nevelés- és nyelvtudomány új eredményeivel, további nyelvészeti ismeretekkel annak érdekében, hogy a pedagógusok alkalmassá váljanak nyelvfejlesztő tevékenység végzésére, hatékonyan alkalmazzák a drámapedagógiai módszerek elemeit mind a pozitív, mind a negatív irányban átlagtól eltérő gyermekek nyelvi fejlesztésében, nagyobb hatékonysággal legyenek képesek együttműködni a logopédussal, biztonsággal ismerjék fel a beszédhibákat, valamint legyenek képesek szerepet vállalni a prevenciós munkában.

Jelentkezési lap letöltése!

 

A jelentkezési lapot az alábbi címre kell beküldeni:
SZTE JGYPK Tanulmányi osztály
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.

 

Kedves Jelentkezőink!
Kérjük, hogy a jelentkezési lapjukat az alábbi  ímélcímére is mellékeljék!
alknyelv.jgypk@szte.hu
Köszönettel,
A Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

 

Felvi.hu link:

Felvi.hu – Szakirányú képzések – SZTE – SZTE-JGYPK – nyelv- és beszédfejlesztő szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő