Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban

Развитие навыков общения и речи на практике

Entwicklung der Kommunikations- und Sprachfähigkeit in der Praxis

Communication and speech development in practice

 

 

Időpont: 2020. május 08. 14:00 – 18:00

Helyszín: Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, 6725 Szeged, Hattyas utca 10.

REGISZTRÁCIÓ ide kattintva

 

(jelentkezési határidő: 2020. április 30.)

 

 

Program:

Regisztráció

3-as épület fsz. 3019-es terem

14.00–14.25
Regisztráció, a regisztráció alatt megtekinthető a beszédfejlesztő játékok és kommunikációs eszközök kiállítása, valamint a JGYF Kiadó kedvezményes könyvvásárára lesz lehetőség

 

Plenáris előadás

3009-es terem

14.30–14.35
Megnyitó: Prof. Dr. Drahota-Szabó Erzsébet egyetemi tanár, a JGYPK Általános és tudományos dékánhelyettese.
14.35-15.00 Plenáris előadás: Dr. Aczél Petra egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem

Szekciók

 

Beszédfejlesztő módszerek szekció

3009-es terem

Szekcióelnökök: Juhász Valéria, Erdei Tamás

       Idő                          Előadó, cím
15.15-15.30 Szántóné Balogh Róza: Érted érteném. Beszédfejlesztés első osztályban
15.30–15.45 Murányvári Aliz: Beszédmozdulás
15.45–16.00 Barna Károlyné Mónika: Egymásra hangolva.
16.00–16.15 Ladányi Éva: Fejlesztési lehetőségek a bábjátékban
16.15–16.30 Vita, Szünet
16.30–16.45 Dencs Krisztina: Szókincsfejlesztés népmesékkel
16.45–17.00  

Harkai Anita: Szókincsfejlesztő kártyák felhasználási lehetőségei a tanórán

17.00–17.15  

Juhász Valéria: A beszéd- és értelemgyakorlatok tantárgy célja, tartalma és módszertana Nagy László
vezérkönyve alapján

17.15–17.30  

Erdei Tamás: Diskurzusjelölők korpuszalapú vizsgálata a de viszont-tal és a hát-tal kapcsolatos nyelvi
babonák kapcsán

17:30–17:45  

Sulyok Hedvig: Most akkor csütörtököt vallunk – vagy kudarcot mondunk?

17:45–18:00 Basch Éva: A kreatívírás-tanítás és gyakorlatok
18:00–18:15 Vita, Zárszó

 

A beszéd és kommunikáció fejlesztésének logopédiai vonatkozásai szekció

6008-as terem

Szekcióelnök: Tóthné Aszalai Anett

       Idő                          Előadó, cím
15.15-15.30 Kelemen Márta: Hangfejlesztő szondák alkalmazása a logopédiai gyakorlatban
15.30–15.45  

“Bagány Ágnes és Bús Szuzanna”: A szerbiai inkluzív oktatási rendszer hiányosságai és lehetőségei-beszédfejlesztő foglalkozások az Ügyes Tanodában

15.45–16.00  

Pásztor Lilla, Tóthné Aszalai Anett: A Hófehérke Óvodai Fonológiai Tudatosságot Fejlesztő Program tapasztalatai

16.00–16.15 Vita, Zárszó
   

 

A társművészetek szerepe a 3-7 éves korosztály kommunikációs készségének fejlesztésében szekció

7116-es terem

Szekcióelnökök: Magonyné Varga Emőke

       Idő                          Előadó, cím
15.15-15.30 Bárdos József: Kapcsolatteremtés a tündérmesékben
15.30–15.45  

Daróczi Gabriella: A szájhagyományozás egyik legújabb kori magyar példája – avagy érintkezés nem „membránon keresztül”

15.45–16.00  

Visy Beatrix: Mondd, hogy csíííz! – A fénykép mint „valóság”, a fénykép mint (fikciós) kép szerepe, használata kisgyermekkorban

16.00–16.15 Varga Emőke: Mi van a képen? A pedagógus és a kisgyermek közti nyelvi-képi kommunikáció metodológiai kérdései
16.15–16.30 Vita, Zárszó
   

 

 

Idegennyelv-tanítási szekció

3021-es terem

Szekcióelnökök: Basch Éva

       Idő                          Előadó, cím
15.15-15.30 Tóth Orsolya: A tanult szókincs játékos gyakoroltatásának kezdeti lépései gyakorlati példák segítségével a kisgyermekkori idegennyelv-oktatásban
15.30–15.45 Molnár Keri EditSzókincsvizsgálat 10−14 éves korú vajdasági gyermekeknél az anyanyelv-elsajátítás és az idegennyelv-tanulás összefüggéseiben
15.45–16.00 Szakter Zsuzsa: Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése − a spontán szabad beszélgetés
módszeréről
16.00–16.15 Gyuris Edit: Kommunikációfejlesztés az alsó tagozatos németnyelv-órán a drámapedagógia
eszközeivel
16.15–16.30 Vita, Szünet
16.30–16.45 Mester Réka: A szatellit-generáció német nyelvtani kompetenciái
16.45–17.00 Teknős Viktória: A felnőttek motivációi és attitűdjei az idegennyelv-tanulásban
17.00–17.15 Albert Mónika: Angol igeidők szóbeli gyakoroltatása kommunikatív módszerrel
17.15–17.30 Meggyesné Hosszu Tímea: Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók idegen nyelvi kommunikációjának fejlesztése
17:30–17:45 Vita, Zárszó

 

 

Angolnyelv-tanítás szekció

6025-as terem

Szekcióelnök: Csetényi Korinna

       Idő                          Előadó, cím
15.15-15.30 András Bernáth: The Debate on Labelling: A Debating Skills Exercise in English for Special Education Classes
15.30–15.45 Lydia Conrad: Facilitating Discourse in Academic Settings Through the Lens of an SLP
15.45–16.00 Karina Dupák and Ágnes T. Balla: Shadowing as a language teaching technique: a case study
16.00–16.15 Vita, Zárszó

 

 

 

Sprachförderung Deutsch: Wer? Wie? Was? Wo? szekció

6115-as terem

Szekcióelnök: Sárvári Tünde

       Idő                          Előadó, cím
15.15-15.30 Erzsébet Drahota-Szabó: Zur Förderung der schriftlichen Textkompetenz in der
Deutschlehrerausbildung
15.30–15.45 Erika Grossmann: Vorbereitung der Studierenden auf die mündliche Grundprüfung mit C1 Niveau
15.45–16.00 Scheibl György: Wie modelliert man eine mündliche Prüfung in einem Printbuch?
16.00–16.15 Dorottya Szász: Grammatikübung im Netz: digitale Medien im Dienste der Sprachförderung
16.15–16.30 Sárvári Tünde: Sprachförderung durch Erzählen im frühen Deutschunterricht
16.30–16.45 Vita, Zárszó

 

 

Szlávok szava. Legdrágább örökségünk – a beszéd szekció

6021-es terem

Szekcióelnökök: Balogh Edit

       Idő                          Előadó, cím
15.15-15.30 Кадоло, Татьяна Александровна: Развитие коммуникативных навыков при изучении русского языка с помощью цифровой образовательной среды
15.30–15.45  

Татьяна Александровна Кадоло: Развитие коммуникативных навыков при изучении русского

15.45–16.00  

языка с помощью вспомогательных ресурсов цифровой образовательной среды Варга Эва Каталин: Развитие навыков общения на занятиях по медицинскому русскому с нуля

16.00–16.15  

Наталья Никитина: Арт-терапия как креативное пространство установления межкультурных отношений

16.15–16.30

 

Эдит Балог:  Тонкости развития навыков делового общения у студентов специализации “Референт делового русского языка”

16.30–16.45 Vita, Zárszó

 

 

 

 

Összefoglalók és programfüzet (pdf)

További információk:

Megközelítés, térkép (pdf)

Étkezési lehetőségek a közelben (pdf)

Meghívó (letöltés pdf-ben):

e-mail