Az ADHD tüneteinek megjelenése a beszédben és a viselkedésben

2024. április 18-án a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék műhelyfoglalkozást szervezett, Krupa Mónika vezetésével. A rendezvény elsősorban gyakorló pedagógusok aktív részvételével zajlott, s célja a közös gondolkodás és tapasztalatcsere volt, az ADHD tüneteivel érintett tanulókat a beszélgetés középpontjába helyezve.

A műhelyfoglalkozáson nemcsak az ADHD negatívumokként számontartott tünetei − figyelemzavar, hiperaktivitás és impulzivitás – kerültek szóba, hanem mindezek előnyei, új nézőpontjai, megközelítési lehetőségei is hangsúlyt kaptak, bemutatva ezzel az érintett tanulók lehetséges erősségeit az iskolai közösségben és a differenciált oktatás gyakorlati megvalósulásában. A műhelyfoglalkozás interaktívan és sok aktuális kérdéssel, majd megoldási javaslattal, oldott hangulatban zajlott.  A különféle településről érkezett résztvevők érdekességként olyan tesztet töltöttek ki, amely a felnőttek ADHD-tüneteit vizsgálják.

 

A műhelyfoglalkozás – túllépve az ADHD tüneteivel érintett tanulók problémakörén – olyan, szintén továbbgondolásra érdemes témákkal is foglalkozott, mint a digitális fejlődés, az okoseszköz- és közösségimédia-használat a gyermekek mindennapjaiban. Ezzel kapcsolatban felmerült a generációk közötti különbségek, illetve az ezekből következő nézetbeli eltérések jelensége is. A foglalkozásvezető e problémákra a pedagógusok szemszögéből kínált megoldási lehetőségeket, a következő kérdések felvetésével: Miként alakul ezáltal a kommunikáció, a nyelvhasználat és a viselkedés az oktató-nevelő intézményekben, milyen hatékony és rugalmas magatartást alkalmazhat a pedagógus napjainkban? A résztvevők számos hasonló kérdés mentén gondolkodtak közösen az izgalmas foglalkozáson, melynek folytatására egyértelműen megfogalmazódott a szakmai igény.

Fotókat készítette: Ocskó Ferenc

0017_20240418151419