VII.6.2. Balkamra hypertrophia

A V5, V6 mellkasi elvezetésekben magas R hullám, lehet negatív T hullám (balkamrai strain), kifejezett bal deviáció, a V1, V2 elvezetésekben mély S hullám látható. A Sokolow index

(V1 S  +  V5 R)  >  3,6 mV.

 

3.Ábra
Balkamra hypertrophia. balkamrai strain (V5 V6.-ban magas R hullámok, negatív T hullámok, V1 V2-ben mély S hullámok).

Jobbpitvari terhelés

A SII elvezetésben magas, csúcsos  P hullám, P  > 2 mm (P pulmonale).

Balpitvari terhelés

A SI, V1 elvezetésben széles, bifázisos P hullám, P > 2 mm, > 120 msec (P mitrale).

A V1, V2  elvezetésekben negatív vagy bifázisos P hullám látható.

Jobb  Tawara szárblokk

Kiszélesedett QRS V1, V2-ben (QRS   > 120 msec), az R hullám deformált, felrostozott.

 

4.Ábra
Magas, széles, bifázisos R  hullám (R, r') V1, V2-ben
(Malmivuo, J.) /17/

Bal Tawara szárblokk

Kiszélesedett QRS V5, V6-ben  (QRS > 120 msec), az R hullám deformált, felrostozott.

5. Ábra
Magas, széles, bifázisos R hullám V5, V6-ban
(Malmivuo, J.) /17/

Cardialis deompensatio

Sinus tachycardia, repolarizációs zavar (lapos negatív vagy bifázisos T hullám, pitvari és kamrai polimorf extrasystolék előfordulhatnak SI, SII-ben PQ megnyúlás előfordulhat.

ST eleváció/depresszió V5, V6-ban.

Sinus bradycardia

Az életkornak megfelelő normálérték alsó határa alatti szívfrekvencia tartós fennállása.     

P  <  30/min, Adams -Stokes syndroma veszélye. Pacemaker indikációja fennáll.

Sinus tachycardia

Az életkornak megfelelő normálérték felső határa feletti  szívfrekvencia tartós fennállása.

Pajzsmirigy funkció vizsgálata, anémia kizárása, autoimmun, ill. egyéb betegség kizárása indokolt. Koffein tartalmú italok, izgató szerek elhagyása javasolt.

P  > 100/min- 10 éves,  > 80/min -14 éves

Extrasystolia

Az esetek döntő többségében benignus elváltozás, amely nem indokol kezelést, és a sportolás sem ellenjavallt. Vírus fertőzés, gyógyszer mellékhatás, carditis kizárandó.

Pitvari extrasystole

 

6.Ábra
Kompenzáció pauza a korai ütés után.
(Malmivuo, J.) /17/

Kamrai extrasystole

 

7.Ábra
Eltérő morfológiájú QRS komplexum
(Malmivuo, J.) /17/

W-P-W szindróma

Sinus ritmus esetén rövid PQ távolság, delta hullám, gyakran bal deviáció és inkomplett vagy komplett bal szárblokk társul hozzá. Supraventricularis tachycardia gyakran alakul ki, ilyenkor a P: 180-250/min.

8. Ábra
Rövid PQ távolság, kóros, delta hullám látható.
(Malmivuo, J). /17/

Sportolhat-e ez a gyermek, akinek az alábbi EKG-ján WPW syndroma látható?

9.Ábra
WPW syndroma 11 éves leánynál

Igen sportolhat, mert panaszmentes, Doppler-echocardiographiával organikus szívbetegség kizárható,  Holter EKG-ján SVT nem volt látható és a terhelésre sem alakult ki SVT, jól terhelhető. Rendszeres kardiológiai ellenőrzés indokolt. 

Supraventricularis tachycardia

Az EKG-n P hullám nem látható. P: 180-300/min. Kiindulás szerint lehet atrialis,  junkcionális, atrio-ventricularis eredetű, amelyek keskeny vagy széles QRS-el járnak. Oka lehet rendellenes ingervezető nyaláb, pl. W-P-W szindrómában. Pathomechanizmus: ún. re-entry tachycardia áll fenn az esetek döntő többségében.

 

10. Ábra Supraventricularis tachycardia
P hullám nem látható-keskeny ORS.
(Malmivuo, J.) /17/

Pitvari flattern

11. Ábra
Fűrészfogszerű P hullámok.
(Malmivuo, J.) /17/

 

Ventricularis tachycardia

12. Ábra
Kamrai tachycardia. P hullám nincs, széles QRS.
(Malmivuo, J.) /17/

 

P hullám nincs, mindig széles QRS-el jár, nem mindig lehet jól elkülöníteni SVT-től.

Életveszélyes állapot, amely halálhoz vezethet. Sportolás tilos. Holter EKG deríthet rá fényt.

A kamrai tachycardia patomechanizmusa: okozhatja myocardium betegség, ingervezetési zavar, ioncsatorna betegség, intoxikáció, cardiopulmonalis resuscitatio, postoperativ állapot, carditis, ill. hypoxia. Hosszú QT szindrómára jellemző az ún. torsade de point  (kígyófarok) tachycardia.

Atrio-ventricularis blokk

I.fokú A-V blokk- a szívfrekvenciának megfelelő PQ távolság felső normál értékénél hosszabb, az EKG-n konstans PQ megnyúlás, amely benignus, kezelést nem igényel

II.fokú A-V blokk (Möbitz I és Möbitz II. tipus)- fokozatos PQ megnyúlás, majd egy QRS komplexum kiesik, tünetmentes gyermekben benignus elváltozás, kezelést nem igényel.

III.fokú A-V blokk - a pitvarok és a kamrák egymástól függetlenül húzódnak össze. Congenitalis vitiumok postoperativ időszakában relative gyakori, de előfordulhat veleszületetten is.

I. fokú A-V blokk

13. Ábra
I. fokú AV blokk. PQ távolság azonos megnyúlása a QRS előtt.
(Malmivuo, J). /17/

 

Sino-atrialis blokk-általában enyhe, legsúlyosabb formája az ún. sick sinus syndroma, ahol syncope gyakori, pacemaker válhat szükségessé.

14. Ábra
Sino-atrialis blokk. P hullám és QRS komplexum kiesése, mert a sinus csomóról nem terjed az ingerület tovább.
(Malmivuo, J.) /17/