Intézet

 

Kisebbség-koordinátor pedagógus szakvizsga program

A képzés a PHARE HU0008-02-01-0047 pályázatának keretében került kidolgozásra.

Képzési cél, mire jó ez a képzés?

A továbbképzésben résztvevőket a kisebbségi helyzetben élő fiatalok, tanulók hatékonyabb fejlesztésére, társadalmi integrációjára kívánjuk felkészíteni. A kisebbségi helyzetet elég széles felfogásban értelmezzük ahhoz, hogy a pedagógusok a nemzetiségi, etnikai (főként roma) és a speciális nevelési igényű (fogyatékos) gyermekek, fiatalok integrációjához, együttneveléséhez szükséges elméleti és módszertani ismeretek birtokába kerülhessenek.

 A pedagógusok egyéni boldogulásához, a munkaerőpiacon való sikeres részvételhez szükséges ismeretek, gyakorlati készségek kiemelt szerephez jutnak a képzés során.

 A pedagógusok kompetenciáját tevékenységi és intézményi szinten számos tudományterület – kisebbségtudományok, pedagógia, pszichológia, szociológia – ismereteivel, eredményeivel illetve számos tudományág módszereinek felhasználásával kívánjuk fejleszteni.

 A képzés során a kisebbségi koordinátort olyan speciális módszerek alkalmazására készítjük fel, amelyek a kisebbségi körbe sorolható tanulók fejlődését és integrálását iskolai környezetben és a társadalom más alrendszereiben, mint a család, egészségügy, szociális intézmények is megkönnyíti. Éppen ezért a képzés során kiemelt szerepet kapott a terepgyakorlat. Ennek kapcsán például a résztvevők közvetlen betekintést nyerhetnek a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ és a Szeged MJV Önkormányzat Ifjúsági Szakorvosi Ellátás Gyermek- és Serdülő Pszichiátriai Szakrendelés munkájába, amely a későbbi szakmai kapcsolattartásnak is alapját képezheti.

Kinek ajánljuk a képzést?

A képzési program teljesítését ajánljuk:

  • azoknak a közoktatásban dolgozó pedagógusoknak, akik óvodapedagógusi, tanítói, tanári, gyógypedagógusi, kollégiumi nevelői, szociálpedagógusi, könyvtárosi, szakoktatói munkakörben dolgoznak, különösen akkor, ha intézményvezetői; gyakorlatvezető tanítói vagy tanári; szakértői; vizsgaelnöki; szaktanácsadói megbízatást látnak el. A képzés során a fenti munkakörökhöz, megbízatásokhoz szükséges szakmai és pedagógus mesterségbeli ismereteiket szeretnénk a kisebbségi körbe sorolható tanulók (nemzetiségi, etnikai (főleg roma), fogyatékosok) integrálást elősegítő ismertekkel, készségekkel bővíteni.
  • azoknak a szakembereknek, akik a közigazgatásban, a szociális szférában, az egészségügyben és nem állami intézményekben dolgoznak, és szükségesnek érzik azt, hogy felkészüljenek a kisebbségi helyzetben élő gyermekek, fiatalok (nemzetiségi, etnikai (főleg roma), fogyatékosok) hatékonyabb fejlesztésére, társadalmi integrációjára.