Intézet

 

Kisebbség-koordinátor pedagógus szakvizsga program

A képzés a PHARE HU0008-02-01-0047 pályázatának keretében került kidolgozásra.

B.8 Terepgyakorlat

A modul célja: a résztvevők a gyakorlatok keretében lehetőséget kapnak arra, hogy a kisebbségi koordinátori munkát igénylő, meghatározó színtereket megismerjék, és a későbbiek folyamán ezekben illetve ezekkel a szervezetekkel kisebbségi projekteket dolgozzanak ki és valósítsanak meg. Ennek keretében lehetőségük nyílik arra is, hogy egy alkalommal egy komplex kisebbségi projektben vegyenek részt.

A gyakorlóhelyeket az intézmények szektor szerinti megoszlásában csoportosítottuk:

 • oktatási intézmények
 • szociális intézmények
 • egészségügyi intézmények
 • államigazgatási intézmények (önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok)
 • nagy rizikójú intézmények (katonaság, rendőrség),
 • nem állami intézmények (alapítványok, egyesületek)
 •  pénz és profitorientált intézmények.

A gyakorlóhelyek kiválasztásánál azt is figyelembe vesszük, hogy a résztvevők lehetőleg más jellegű intézményt ismerjenek meg, mint amilyenben aktuálisan dolgoznak.

 Amíg az első terepgyakorlaton egyéni megfigyelésre és elemzésre kerül sor, addig a másodikra igyekszünk 2-3 fős teamek kialakításával hozzásegíteni a résztvevőket ahhoz, hogy a különböző foglalkozásúak között megvalósítható csoportmunkát gyakorolják. A harmadik terepgyakorlat, melyre a résztvevők saját munkahelyén kerül sor, a szakdolgozat-készítés jegyében telik el.

 Minden gyakorlati periódust követően szakmai konzultációra kerül sor, melyen az előre kiadott szempontok alapján elkészült napló pontosítására van lehetőség.

A “Terepgyakorlatok szemináriumi feldolgozása” tárgy keretében a hallgatók ismertetik egymással is tevékenységüket és itt már az egyéni konzultáció eredményeit is felhasználva mutatják be munkájukat. Ezzel a több szinten strukturált gyakorlati, beszámolási módszerrel mind az individuális munka, mind a csoportmunka elmélyítésére, értékelésére sor kerül. A szemináriumi munka pedig lehetővé teszi, hogy mindenki minden gyakorlóhelyre “eljusson”.

Az első terepgyakorlatnak van két kiemelt színtere, a másik két terepgyakorló hely a résztvevőkkel történő egyéni konzultáció után kerül kijelölésre. A két kiemelt színtér:

 1. Szeged MJV Önkormányzat Ifjúsági Szakorvosi Ellátás Gyermek- és Serdülő Pszichiátriai Szakrendelés: cél az intézmény munkájának megismertetése a pedagógusokkal. Ezen a terepgyakorlati helyszínen sor kerül:
  • Az intézmény bemutatása, jogi helyzetének az egészségügyi hálózatban való helyének ismertetése, történelmi áttekintés, az itt nyújtott szolgáltatások megismertetése.
  • Az orvoskollégák a gyakorlatban, esetek, kórtörténetek ismertetése kapcsán teszik világossá a résztvevők számára, hogy milyen problémák esetén kérjék az intézmény segítségét.
 2. Csongrád Megyei Munkaügyi Központ: pályaorientációs – pályakereső – munkahelykereső-terepgyakorlat: kisebbségek felzárkóztatásának elősegítéséhez.

A terepgyakorlat célja a kisebbségi koordinátorokat alkalmassá tenni, hogy az elsajátított ismeretek, módszerek alapján gyakorlati munkájukban segíteni tudják a kisebbségi csoporthoz tartozó tanulókat, szülőket és pedagógusokat a jövőkép megtervezésében.