Intézet

 

Kisebbség-koordinátor pedagógus szakvizsga program

A képzés a PHARE HU0008-02-01-0047 pályázatának keretében került kidolgozásra.

B.6 Szervezetfejlesztés, projektmenedzsment

A modul képzési célja: hazánk a lakosság egészségi állapotát illetően lényegesen rosszabb helyzetben van, mint az EU tagországok. Magyarországon a születéskor várható élettartam a férfiaknál 68,1 év (EU átlag 75,3), a nőknél 76,4 év (EU átlag: 81,4 év).  A roma lakosság körében az egészségi állapot mutatószámai a magyar átlagnál is lényegesen rosszabbak. A születéskor várható élettartam rövidebb és az átlaghoz viszonyítva több közöttük a rokkant, a leszázalékolt, mivel korábban sokuk egészségtelen, megterhelő körülmények között dolgozott. A lakosság egészségi állapota kapcsolatban áll a szociális helyzettel, a lakosok társadalomban elfoglalt helyzetével. A roma lakosság körében a szegénység meghatározó problémaforrás. Az alacsony iskolázottság, a körükben jellemző nagyon magas munkanélküliség következtében a roma háztartások fele tartós szegénységben él. Sokuk egyetlen jövedelme a családi pótlék és a szociális segély.

A modern társadalmak dinamikáját az alábbi társadalmi alrendszerekkel írhatjuk le: gazdaság, politika, adminisztráció, tudomány, oktatás, vallás, egészségügyi szolgáltatások, család. Hagyományosan az egészségügyi intézményrendszer a betegek ellátását szolgálja.  Az egészségnek, mivel intézményes struktúrája, hálózata, önálló társadalmi alrendszere nincs, mindegyik alrendszerben meg kellene jelennie. Tehát az egészség nem egy intézmény, nem egy társadalmi alrendszer, nem egy meghatározott professzionális szakma feladata, felelőssége, hanem a társadalom teljes intézményhálózatát átfogó feladat.

A pedagógusok szakvizsga program megvalósítása során nem “csupán” a kisebbségekkel kapcsolatos új ismeretek és készségek közvetítésére alkalmas tananyag kidolgozására kell törekedni, hanem a képzésen túl, valamilyen módon, ezeknek az ismereteknek, készségeknek az egyéni és szervezeti szintű felhasználását is elő kell segíteni. Erre kínál jó lehetőséget a projektmódszer. A modul során mód nyílik az iskola, mint szervezeti lehetőségeinek felmérésére a kisebbségi feladatok megoldása során.

Főbb tanulmányi területek

A Magyarországon élők egészségi állapota. A romák egészségi állapota.

A projektmódszer használata a kisebbségek egészségfejlesztésében.

Az egészséget meghatározó társadalmi környezet. Johan Béla Nemzeti Program.

Projektmenedzsment:

 1. Definiálás és tervezés
 2. Pontos szerződés
 3. A projektek személyi összetétele
 4. A projektszervezet létrehozása
 5. A hálózatépítés, mint a szociális rendszerek intervenciója
 6. A projektmunka helye és időtartama
 7. Beruházás a projektek szociális készségfejlesztésébe
 8. Struktúrák létrehozása
 9. Célok kitűzése és a tervezés
 10.  Diagnózis és intervenció
 11.  Dokumentáció és értékelés
 12.  A vezetőség fejlesztése. Képzés és tanácsadás