Intézet

 

Kisebbség-koordinátor pedagógus szakvizsga program

A képzés a PHARE HU0008-02-01-0047 pályázatának keretében került kidolgozásra.

Előzmények

Statisztikai, epidemiológiai adatok, szociológiai elemzések, pszichológiai esettanulmányok sora tárta fel az elmúlt évtizedekben a magyar lakosság aggasztó testi és lelki egészségi állapotát.

Az 1980-as évek második felében a Szegedi Orvostudományi Egyetem különböző tanszékein, klinikáin dolgozó szakemberek, szociológusok, népegészség-tanárok, pszichológusok, pszichiáterek, gyermekgyógyászok, belgyógyászok körében kialakult az együttműködés igénye, felismerték, hogy az egészségnevelés, egészségfejlesztés kérdéseiben csak együtt tudnak eredményesen fellépni. A felsőoktatásban úttörő kezdeményezésként egy kisebb projektet valósítottak meg: 1991 szeptemberében a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 30 órás egészségnevelési kurzust indítottak az 1986-ban elfogadott Ottawa Charta értékei alapján. A program nagy érdeklődést keltett a hallgatók körében.

Ezt követően 1992-ben a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola felkérte az oktató csoportot egy 1 hetes országos tanártovábbképző akadémia megszervezésére. A nemzetközi rendezvényen mintegy 300 fő vett részt. Az előadások anyaga kiadványban is megjelent.

1993-ban indult meg a Tanárképző Főiskolán a 2 éves Egészségfejlesztő mentálhigiénés posztgraduális képzés, amire az egészségügy, a szociális ellátás, az oktatás, az államigazgatás területein dolgozó különböző szakemberek jelentkeztek. A cél nem önálló szakma kialakítása volt, hanem az, hogy a képzésben résztvevők multiplikátorokként terjesszék a megszerzett interdiszciplináris, komplex elméleti és gyakorlati tudást. Így megvalósítják a szektorok közötti átjárhatóságot és közös nyelv kialakításával alapozzák meg a hálózatépítés lehetőségét.

A kidolgozott curriculumot a hallgatóktól, oktatóktól szerzett folyamatos visszajelzések, valamint nemzetközi tapasztalatok alapján folyamatosan fejlesztettük.

A posztgraduális képzés sikerét jelzi, hogy 1992-től mintegy 100 hallgatónk végzett. 1994-96 között Orosházán, 1997-98 tanévben pedig Kecskeméten kihelyezett tagozatot működtettünk illetve indítottunk. A program kinőtte a projekt adta keretet és a továbbfejlődés érdekében 1995. szeptember 1-jével a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán létrejött az Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék.

Jelenleg ez a képzés Egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakirányú továbbképzési szakként található meg a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Alkalmazott Egészségtudományi Tanszékének oktatási programjai között.

1995-ben kezdődött meg az Országos Mentálhigiénés Mozgalom segítségével a kihelyezett tagozatok országos hálózatának kialakítása is. Ennek eredményeként 1996-ban, alapos szakmai és szervezési munka után, a szegedi modell alapján, kihelyezett tagozat kezdte meg tevékenységét a Miskolci Egyetemen, a győri Széchenyi István Főiskolán, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Főiskolai karán és Kecskeméten. A kihelyezett tagozatok akkreditációjával (a pécsi Pollack Mihály Főiskolai kar kivételével) a kihelyezett tagozatok képzése folyamatossá vált.  1998-ban a szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola, a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola és a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, valamint a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karának csatlakozásával tovább bővült az országos hálózat. A hálózat kiépítését az 1995-ben szerveződő országos mentálhigiénés mozgalom keretében létrejött Mentálhigiénés Programiroda is lehetővé tette. Az akkori Regionális Mentálhigiénés Programirodák a terepgyakorlatok szervezésével kapcsolódtak a képzéshez.

Közben folyamatosan törekedtünk tanszékünk oktatási programjainak bővítésére is. Ezért 1995 szeptemberétől folyamatosan dolgoztunk a nappali tagozatos Egészségtan tanár szak curriculumának akkreditációján is. 1997-ben a szak akkreditációs folyamata lezárult, így 1998 szeptemberétől elindulhatott a nappali tagozatos képzés is. Jelenleg a nappali tagozat minden évfolyamán teljes létszámban folyik az oktatás.

Továbbá, az Országos Pedagógus- továbbképzési Akkreditációs Bizottság 1998. évi akkreditációjának megfelelően – Egészségnevelés - mentálhigiéné 120 órás továbbképzés, pedagógusoknak címmel, folyamatosan szervezünk továbbképzéseket.

1999. óta 41/1999. (X.13.) OM rendelet értelmében a pedagógusoknak lehetősége nyílik arra is, hogy az Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék Egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakvizsgára felkészítő programján készüljenek fel pedagógus szakvizsgájuk letételére.

Célul tűztük ki az Egészségtan tanár szak egyetemi szintű oktatásának indítását. 2001-ben nyújtottuk be a MAB-hoz a teljes dokumentációt. Az engedélyt az egészségtan tanár szak egyetemi szintű oktatásához 2002-ben kaptuk meg. Tanszékünk a 2004-2005-ös tanévben tervezi megindítását, együttműködve a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvoskarával.

            Az egészségfejlesztés mentálhigiéné témakörén belül lépten-nyomon találkoztunk a kisebbségi helyzetből fakadó nehézségekkel. Roma népesség közismerten rossz egészségi állapota, a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai integrációjának nehézségei, a speciális nevelési igényű gyermekek együttnevelésével kapcsolatos gondok egyaránt inspiráltak bennünket arra, hogy az egészségfejlesztés terén már kipróbált, nemzetközi és hazai tapasztalatok alapján kialakított módszereinket a kisebbségtudomány terén is kamatoztassuk.

Ezért került sor arra, hogy 2002. elején egy Phare pályázatot adtunk be a kisebbségi koordinátor pedagógus szakvizsga program kidolgozása, melyet még abban az évben el is nyertünk (Perseus szám: HU0008-02-01-0047). A pályázat másfél éve során kidolgozott szakvizsga program szakmai anyagába tekinthet bele ezen a honlapon a kedves Érdeklődő.  

Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR

Tanszékvezető: Dr. habil. Benkő Zsuzsanna 

6725 Szeged Boldogasszony Sgt. 6.

Tel.: +36-62-544-737

Fax.: +36-62-544-737

Az Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék honlapja