Intézet

 

Kisebbség-koordinátor pedagógus szakvizsga program

A képzés a PHARE HU0008-02-01-0047 pályázatának keretében került kidolgozásra.

A.4 Konfliktuskezelő tréning

A modul célja: az, hogy a résztvevők megismerjék a konfliktuskezelés területeit, típusait, a családi rendszerben, intézményen belül, intézmények közötti helyzetekben. Ismerjék fel a belső és külső, érdekellentéteken alapuló konfliktusokat. Ez segíthet számukra tisztázni a hatékony konfliktuskezelés és a kommunikáció összefüggéseit is. Az érzelmek, gondolatok kongruens közvetítése jelentős szerepet játszik az eredményes konfliktuskezelésben. Azzal, hogy jártasságot szereznek a konfliktus gyökereinek, okainak feltárásában, elemzésében számos új, hatékony módszerrel foghatnak hozzá az esetleges konfliktusok feloldásához.

Az emberek közötti együttműködés a társas mivoltunk formálódásához létfontos. Az interperszonális kapcsolatokban az alkalmazkodás folyamata nem zökkenőmentes. Gyakran konfliktusok színezik együttes tevékenységeinket. Az emberi kapcsolatok stabilitását a konfliktusok nem veszélyeztetik, sőt a kölcsönösen és sikeresen feldolgozott konfliktusok még inkább erősítik azt.

Az utóbbi években a gyermekeket nevelő szülők, pedagógusok egyre tehetetlenebbnek érzik magukat, mert a konfliktushelyzetekhez gyakran kapcsolódik az erőszakosság. Különösen kiéleződik ez az eltérő csoportok tagjai között, amelyet a másság táplál.

Ennek kezeléséhez jól felkészült pedagógusokra van szükség, akik eredményesen bánnak a mindennapi gyakorlatban a konfliktuskezelés különböző stratégiáival, módszereivel.

 

Főbb tanulmányi területek:

1. Tisztázandó fogalmak, folyamatok szituatív helyzetben:

 • kommunikáció, mint alap tevékenységrendszer,
 • kommunikációs torzulások, torzítások,
 • konfliktus fogalma, frusztrációtól eltérő vonásai,
 • konfliktusok gyökértényezői, a kongruencia fogalma

2. Konfliktuskezelés területei, típusai

 • konfliktus területei: a családi rendszerben, intézményen belül és intézmények közötti helyzetekben … stb.
 • konfliktus típusai: belső (normák, értékek, szerepek, viselkedési minták közötti ütközés) – külső (érdekellentétek, párba, csoportba-tartozás ellentétes dinamikája, szerepkonfliktusok … stb.)

 

3. Konfliktuskezelés technikái

Kiemelten a tárgyalás, megbeszélés. A megbeszélés szakaszai:

 1. Felkészülés a megbeszélésre, a konfliktus felismerése.
 2. Légkörteremtés, nyitás.
 3. Információgyűjtés, érzések, gondolatok megfogalmazása.
 4. Ajánlattétel, alku, szándék, akarat kölcsönös feltárása. Ötletek kicserélése.
 5. Megállapodás: megtalálni a megoldást, amely mindkét fél számára jónak tűnik.
 6. Lezárás, befejezés.