Intézet

 

Kisebbség-koordinátor pedagógus szakvizsga program

A képzés a PHARE HU0008-02-01-0047 pályázatának keretében került kidolgozásra.

B.5 Gyógypedagógiai alapismeretek

A modul célja megismertetni a hallgatókkal a gyógypedagógia tárgyát, az e témakörbe tartozó fogyatékosságok ill. károsodások jellemzőit. A gyógypedagógia speciális szemléletmódjának és hozzáállásának közvetítése.

Olyan szemléletmód kialakítása, amely a gyógypedagógus és a pedagógus együttműködésének alapjául szolgálhat. Ennek részeként sor kerül a két szakma kapcsolatának felvázolására, a gyógypedagógiai alapfogalmak, kérdéskörök kilátások felmérésére, az integrált nevelés lehetőségeinek bemutatására, a szakmai sikerek és problémák elemző feldolgozására is. Végül sor kerül olyan kisebbségtudományi kérdéskörök feldolgozására, amelynek gyógypedagógiai vonatkozásai is lehetnek: szegregáció - integráció, társadalmi beilleszkedés, tolerancia.

Először az értelmi fogyatékosság fogalmát és biológiai, pszichés és társadalmi kritériumait, súlyossági fokozatait ismerik meg a résztvevők. Ezután az értelmi fogyatékosság okai, felismerési és gyógyítási lehetőségei kerülnek bemutatásra. A modulban ezután kerül sor az értelmi fogyatékos fejlődésére vonatkozó ismeretek átadására, a családi és óvodai nevelés után az iskolai nevelésig. Az iskoláskori fejlődés megismerése után az értelmi fogyatékosokat képző intézményrendszer (speciális iskola, foglalkoztató intézet, egészségügyi gyermekotthon) kerül kifejtésre.

Végül az értelmi fogyatékosok szakmai rehabilitációjával, társadalmi beilleszkedési lehetőségeit elemzik a résztvevők.

A hallási és látási fogyatékosokkal kapcsolatos kérdések feldolgozása hasonló gondolatmenet alapján történik.

Főbb tanulmányi területek:

  • alapfogalmak: a tárgy megértéséhez nélkülözhetetlen fogalmak tisztázása, meghatározása
  •  látásfogyatékosság: a különböző súlyossági fokok és intézményrendszerünk nagy vonalakban történő bemutatása
  •  hallásfogyatékosság: a különböző súlyossági fokok és intézményrendszerünk nagy vonalakban történő bemutatása
  •  mozgásfogyatékosság: a különböző súlyossági fokok és intézményrendszerünk nagy vonalakban történő bemutatása
  •  beszédhibák: főbb típusai, jelentőségük a beiskolázás során
  •  értelmi fogyatékosság: fokai és azok jellemzése, intézményrendszerünk
  •  részképesség-zavarok: ismertetésük, felismerésük és "kezelésük"
  •  autizmus: jellemzése, a felismerés megkönnyítése, és miután iskolarendszerük gyakorlatilag nincs, ezért a velük való bánásmód ismertetése
  •  fogyatékosság és szociális hátrány: az álfogyatékosság fogalma és gyakorisága, a társdalmi szerep és beilleszkedés lehetőségei, "kitörési" lehetőségek
  •  romák helyzete: szorosan kapcsolódik a szociális hátrány és a fogyatékosság viszonyához, életmód, szocializáció problematikája, szociális juttatások hatása, párbeszéd jelentősége