Intézet

 

Kisebbség-koordinátor pedagógus szakvizsga program

A képzés a PHARE HU0008-02-01-0047 pályázatának keretében került kidolgozásra.

A.3 Kisebbségek társadalmi integrációja, életmód

A modul célja: szociológiai, jogi, szociálpolitikai, néprajzi, népegészségtani, etikai, munkaerő-gazdálkodási ismeretek és tapasztalatok rendszerezett bemutatása a kisebbségek társadalmi integrációjának elősegítése, életkörülményeik javítása érdekében. További cél a hatékony szervezeti beavatkozások előkészítéséhez szükséges szakmai tudás megalapozása.

Társadalomtudományi kutatások eredményei alapján a kutatók azt valószínűsítették, hogy az etnikai, kisebbség egészségi egyenlőtlenségeinek fő oka a többségi, európai társadalom tagjaihoz képest eltérő osztályhelyzetében keresendő. Később ez az álláspont annyiban finomodott, hogy noha ma is az egészségi egyenlőtlenségek egyik fő összetevőjének tartják a társadalmi-gazdasági helyzetet, de lényeges összetevő az etnicitás is, amely nemcsak az osztálykülönbséget jelenti. Ez alapján fogalmazódott meg számos koncepció, melyek a hatalmi viszonyok kérdését éppúgy érintik, mint az adott etnikai kisebbség méltó reprezentációját, a forrásokhoz való igazságos hozzáférést és a nyilvánosságbeli elismertetést. Egyre inkább úgy tűnik, hogy az etnicitás nem statikus, konstans kategória, hanem történelmileg változik az idő, a tér és a személy egyéni sorsa befolyásolhatja (a nem, az osztályhelyzet és más identitások között küzdelem folyhat).

            Szociológiai, szociálpolitikai, etikai elméleteket mutatunk be ebben a modulban, valamint ezen a koncepciók gyakorlati, népegészségtani, szociálpolitikai, szociológiai, etikai következményeit elemezzük.

A romák születéskor várható élettartama a magyar lakosság kedvezőtlen adataihoz képest is sokkal rosszabb. Ennek okai is elemzésre kerülnek a kurzus során.

Az etikai alapismeretek kapcsán az oktatás és a mindennapi együttlét során felvetődő, sokszor bonyolult és kényes etikai kérdésekre és dilemmákra keressük a választ. Az etikai alapismeretek segíthetnek eligazodni a felmerülő értékproblémák körében, ami növeli a pedagógusok erkölcsi érzékenységét, erkölcsi konfliktusfeltáró és -megoldó készségét.

A kisebbségi helyzet gyakran szociális problémákkal jár együtt. A szociálpolitikai alapismeretek áttekintése során nemcsak a hazai intézményrendszer rendszerváltás utáni működésének alapjai kerülnek bemutatásra, hanem főként a cigányokkal és a fogyatékosokkal kapcsolatos szociálpolitikai intézkedések bemutatására, elemzésére is sor kerül. A rossz szociális helyzet gyakran a munkanélküliségből, a munkerőpiaci lehetőségek korlátozottságából fakad. A kurzus során a néhány kisebbség speciális munkaerőpiaci helyzetének bemutatására is lehetőség nyílik.  

Főbb tanulmányi területek:

A modul főbb témái a következők:

  • Kisebbség - szegénység - szociális ellátásuk összefüggései. Szociális problémák a mai Magyarországon. Korszerű gyermekvédelem alapelvei és dilemmái.
  • Az ország és a régió népességének demográfiai és egészségi állapota. Kisebbségek és epidemiológiai elemzések.
  • Általános munkaerőpiaci helyzetkép bemutatása. A kisebbségek esélyei a munkaerőpiacon, aktív foglalkoztatás-politika. A tanulók továbbtanulási esélyei, a szakképzés problematikája. Iskolai lemaradás, területi és foglalkoztatási hátrányok.
  • Erkölcs és etika. Az erkölcs viszonya a joghoz, valláshoz, tudományokhoz.
  • A kisebbségek történeti, antropológiai megközelítése. Nyelvi diszkrimináció és nyelvi emberi jogok. Migráció. A kisebbségek a médiákban.
  • A kultúra, mint életmód. Az életmód értékmeghatározói. Az életmód, mint történeti kategória. Az életmód elméleti mintái: Max Weber, Piere Bourdieu, Antony Giddens. Az egészséges életmód esélyei a kisebbségi kultúrákban.