Intézet

 

Kisebbség-koordinátor pedagógus szakvizsga program

A képzés a PHARE HU0008-02-01-0047 pályázatának keretében került kidolgozásra.

B.4. Európa és az emberi jogok – különös tekintettel az egyenlő bánásmód kötelezettségére és a kisebbségvédelemre

A modul célja: a tantárgy lehetőséget nyújt az aktuális problémák és az azokhoz kapcsolódó elméleti /politológia, politikatudományi és történeti/ismeretek kifejtéséhez, elsajátításához. Napjainkban társadalmunk - s az egész régiónk - minden megoldásra váró problémája valamilyen módon kapcsolódik az Európa problémakörhöz. Ezért elengedhetetlennek tartjuk, hogy a gyakran használt fogalmakkal tisztába legyen a leendő szakvizsgázott pedagógus. A tantárgy lehetőséget teremt arra, hogy a hallgatók megismerkedjenek az európai egység gondolat, az európai integráció történeti hátterével, Európa s benne térségünk politikai, gazdasági, kulturális problémáival, eredményeivel.

Európa és az emberi jogok kapcsán különösen fontos az egyenlő bánásmód kötelezettségére és a kisebbségvédelemre vonatkozó európai irányelvek bemutatása.

A modul során lehetőség van annak a multidiszciplináris vizsgálatára (nemzetközi jogi, emberi jogi, történeti, szervezeti szempontokon keresztül), hogy Európában milyen szervezetek illetve eljárások által valósul meg az emberi jogok védelme.

Egy-egy jogeseten keresztül gyakorlati rálátást ad arra, hogy hogyan kényszeríthető ki egy-egy emberi jog a két legfontosabb európai fórumon az Európai Emberi Jogok Bíróságán Strasbourgban, illetve az Európai Unió szervezetrendszerén belül az Európai Bíróságon, Luxemburgban.

A kisebbségi jogok egyik legvitatottabb része a nemzeti kisebbségek védelme, mely kérdéskört külön kezeli a tematika.

Összességében használati útmutatót kínál ahhoz, hogy érthető legyen Európa milyen válaszokat tudott adni eddig kisebbségi jog, mint emberi jog megsértésének különböző eseteire.

 

Főbb tanulmányi területek

 • A legátfogóbb európai integrációs szervezet az Európai Unió történeti, szervezeti bemutatása, működésének alapjai
 • A közösségi jog (EGK – EU) sajátossága
 • Az emberi jogok története és az emberi jogok generációi
 • Az emberi jogok védelmének egyetemleges alapegyezményei (az ENSZ Egyetemleges Nyilatkozata és az ENSZ Egyezségokmányai)
 • Az emberi jogok katalógusába tartozó egyes speciális egyezmények:
 • Az emberi jogok védelmének regionális rendszerei
 • Az Európa Tanács keretében - egy emberi jog kiválasztása és egy ahhoz tartozó jogeset feldolgozása
 • Európai Közösségek keretében - a diszkrimináció tilalom (EKSZ 12 §) és meghivatkozása a bírói esetjog tükrében
 • Az új Európai Alkotmányos szerződés és a kisebbségvédelem kérdése - kisebbségi jogi javaslat
 • Az egyéni panaszjog intézménye a nemzetközi egyezményekben
 • Az etnikai kisebbségek nemzetközi jogi védelme
 • Magyarország és a szomszédos országok közötti „alapszerződések” tartalma különös tekintettel a kisebbségvédelmi rendelkezésekre