Intézet

 

Kisebbség-koordinátor pedagógus szakvizsga program

A képzés a PHARE HU0008-02-01-0047 pályázatának keretében került kidolgozásra.

B.1 Kommunikációs készségfejlesztő tréning

A modul alapvető célkitűzése a megelőzés előkészítése. Olyan rövid, üdítő jellegű feladatokból álló eszköztár került kialakításra, mely iskolai környezetben, tantervtől függetlenül felhasználható a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók kommunikációjának fejlesztésére. A kurzus célja ezen eszköztár fejlesztő célú felhasználásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátíttatása. A feladatgyűjtemény jól kiegészíti a pedagógusok eszköztárát, de nem pótolják a szükséges esetben megfelelő szakember beavatkozását, nem teszik feleslegessé az intézmények közötti kommunikációt.

Ezekkel az eszközökkel a hátrányos helyzetű tanulók is jobban bevonhatók az iskolai közösség munkájába, sikerélményhez juthatnak, kapcsolódási lehetőségeket kapnak. Ezekből a gyakorlatokból azonban nemcsak ők, hanem az egész osztályközösség épülhet.

A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lehetőségeit nem kis mértékben rontják kommunikációs készségeik, ill. a kommunikációs készségeket meghatározó gondolkodási készségek és stratégiák hiányosságai. Ezért, a tananyag követelményeit és a pedagógus lehetőségeit figyelembe véve, a kommunikációs készségfejlesztés történhet a gondolkodási készségek fejlesztésével szoros integrációban is.

A tréning során fontosnak tartjuk, hogy a résztvevők az életkori szintjüknek megfelelő, sajátélményt biztosító, érzékenyítő gyakorlatokkal párhuzamosan, azokkal szoros összhangban ismerjék meg a szociálisan hátrányos helyzetű tanulóknak szóló feladatokat, játékokat. Ez több szempontból is lényeges. Egyrészt így megvan az esély arra, hogy az élményszerzés, valamint az élmény átélésének, megfogalmazásának, feldolgozásának és generalizálásának folyamatán keresztül nemcsak merev technikákat sajátítanak el, hanem a technikák alkalmazásához szükséges tudásnak is birtokába jutnak. Ezért ajánlott, hogy a résztvevők ne csak az életkoruknak megfelelő, hanem az ekvivalens iskoláskori feladatokat is próbálják ki. Az így nyert tapasztalatok segíthetnek az iskolások életkori szintjének megfelelő játékokban rejlő fejlesztési lehetőségek felismerésében, tudatosításában. Másrészt saját kommunikációs készségeik is csiszolódhatnak a kurzus során.

 

Főbb tanulmányi területek:

 • Anyanyelvi kommunikáció. Írásbeli és szóbeli kommunikáció.
 • A közvetlen emberi kommunikációs szabályszerűségei. Verbális és nem verbális kommunikáció.
 • A történetek jelentősége a kommunikációs készségfejlesztésben.
 • A vita, mint a tanulást segítő beszédforma.
 • Az interperszonális intelligencia fejlesztése. A tanulási ciklus szerepe.
 • Ismerkedési, csoportkezdési gyakorlatok.
 • A kommunikációs alapfolyamatok gyakorlatai.
 • Verbális kommunikáció gyakorlatai.
 • Érzelemkifejezés és verbális kommunikáció.
 • A nem verbális kommunikáció fejlesztésének gyakorlatai.
 • Kommunikáció a csoportban.
 • Megértést és odafigyelést segítő technikák.