VII. Különleges Bánásmód Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia

2022. február 08. dr. Juhász Valéria a VII. Különleges Bánásmód Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencián vett részt Debrecenben, ahol Radics Márta és Tóthné Aszalai Anett oktatókkal adták elő A ritmusészlelés, ritmusérzék és a nyelvi képességek összefüggései − jó gyakorlatok komplex ritmusfejlesztésre a beszéd- és az írás-olvasás zavarok terápiájához c. előadásukat.

https://gygyk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/vii._kulonleges_banasmod_nemzetkozi_interdiszciplinaris_konferencia_program_es_absztraktkotet_20220408.pdf