El Heniné dr. Szabó Éva

El Heniné dr. Szabó Éva (PhD) adjunktus

e-mail:szabo.eva.07@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10066755

 

El Heniné dr. Szabó Éva az Alkalmazott Humántudományi Intézet Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének adjunktusa. Gimnáziumi tanulmányait Kecskeméten, egyetemi tanulmányait Szegeden végezte el. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán magyar szakon és orosz minoron szerezte meg alapszakos diplomáját, majd tanulmányait elméleti nyelvészet mesterképzés pragmatika szakirányán folytatta.  PhD-fokozatot nyelvészet tudományágban a Szegedi Tudományegyetemen szerzett 2023-ban. Doktori értekezését a nyelvi benyomáskeltés empirikus megközelítési lehetőségeiről írta. Angol nyelvből felsőfokú C-típusú nyelvvizsgával, olasz nyelvből PhD-nyelvvizsgával rendelkezik. Publikációi jelentős hazai nyelvészeti folyóiratokban jelentek meg. Több hazai és nemzetközi konferencián tartott előadást. Az egyetemi képzésben korábban diskurzuselemzést, szövegelemzési gyakorlatokat oktatott, jelenleg alkalmazott nyelvészet mesterszakon, tanító alapszakon és ügyvitel specializáción tanít, valamint tudományos ismeretterjesztő tevékenységet végez. Fő kutatási területe a nyelvi benyomáskeltés, a nem verbális kommunikáció, a manipuláció, a politikai diskurzusok vizsgálata, a digitális kommunikáció és az áltudományos szövegek nyelvészeti elemzése. Az MTA-SZTE-DE Elméleti Nyelvészeti és Informatikai Kutatócsoport munkatársa, a Pragmatika Centrum tagja. Három alkalommal elnyerte az Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíját.