Juhász Valéria dr. PhD

Dr. Juhász Valéria PhD

főiskolai docens, tanszékvezető

Humántudományi Intézet, Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Telefon: +36 62 544-781

E-mail: juhasz.valeria@szte.hu

MTMT:https://m2.mtmt.hu/api/author/10026957

 

 

Juhász Valéria főiskolai docens, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Humántudományi Intézetében a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék tanszékvezetője. Magyar–angol szakos tanári, illetve magyar–angol szakos középiskolai tanári diplomáit a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, illetve annak jogutódján, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte. Számos tanulmány, 12 könyv, feladatgyűjtemény szerzője, szerkesztője; folyamatosan tart előadásokat hazai és külföldi konferenciákon, szimpóziumokon, valamint továbbképzéseken, továbbá több tréninget is tartott és tart pedagógusoknak, könyvtárosoknak. Jelenlegi fő kutatási területei: a kisgyermekkori literációs nevelés, írás-olvasás előkészítés, tanítás és fejlesztés (Juhász–Kálló–Radics: Anyanyelvi nevelés, írás-olvasás előkészítés óvodás- és kisiskoláskorban. JGYF Kiadó, 2019); az idegennyelv-oktatás különleges bánásmódot igénylőknek (Juhász–Juhász: Idegennyelv-oktatás nyelvtanulási nehézséggel küzdők számára. Online tananyag. SZTTK Kiadó, 2005; ENgaGe-project digitális tananyagfejlesztés: http://engage.uni-miskolc.hu/index.php/self-study-course/; Be the Best 1., 2., 3. angol műveltségi munkatankönyv-sorozat, Mozaik Kiadó, 2010, 2012, 2013). Korábbi kutatási területe, PhD-értekezésének témája a gender és nyelvhasználat (Juhász–Kegyes: Társadalmi nem és nyelvhasználat 1., 2., 3. JGYF Kiadó, 2011, 2013, 2015). Mindemellett  tartalomelemzéssel is foglalkozik (Máté-Tóth–Juhász: Vallási közösségek az írott sajtóban: Kvantitatív és kvalitatív elemzések. JATEPress, 2007). Számos tudományos társaság tagja, tanácstagja (pl. HUNRA, HERA, MANYE), korábban a Módszertani Közlemények szerkesztője, jelenleg az Anyanyelvi Kultúraközvetítés online folyóirat szerkesztőbizottságának a tagja. Korábban az országos Szép Kiejtési Verseny kari fordulójának szervezője és felkészítő tanára; mentoráltjai közül számosan szereztek Kazinczy-érmet. Munkájáért 2016-ben Pro Iuventute Elismerő Oklevélet kapott a karon, illetve 2017-ben Aranyjelvény kitüntetsében részesítette a Magyar Olvasástársaság.