Sulyok Hedvig dr. (PhD)

 

 

Dr. Sulyok Hedvig PhD

egyetemi docens

Humántudományi Intézet, Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Telefon: +36 62 546-041

E-mail: nagyne.sulyok.hedvig@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10043871

Sulyok Hedvig egyetemi docens, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének tanára. A szegedi József Attila Tudományegyetemen orosz–olasz szakos középiskolai tanárként diplomázott, ezután a moszkvai A. Sz. Puskin Orosz Nyelvi Intézet posztgraduális nyelvészeti képzésén nyert oklevelet, majd történelemtanári képzettséget is szerzett. Történeti helynévtani témájú egyetemi doktori disszertációját (1985) a JATE-n, lexikográfiatörténeti fogantatású PhD-dolgozatát (2006) a Pécsi Tudományegyetemen  védte meg. Kutatási területe a magyar–szláv–dalmát–olasz kapcsolattörténeti témáktól a lexikográfiai, lexikológiai, onomasztikai kérdésekig ível, munkásságát e területeken több tucat publikáció jelzi. Intézményünkben 1977 óta oktat, többek között szinkrón és diakrón nyelvészeti tárgyak, névtani stúdiumok, kutatásmódszertan, szociolingvisztika és lexikológia tantárgyak előadója. Egy szótártörténeti könyv írója, több könyvfejezet, könyvrészlet szerzője, nyelvészeti témájú tanulmánykötetek szerkesztője, társszerkesztője (vö. MTMT).  Számos előadást tartott magyar és nemzetközi (Ungvár, Róma, Urbino, Kolozsvár) tudományos tanácskozáson, konferenciákon; továbbképzések résztvevője, előadója. Több tudományos társaság tagja, hosszabb ideig vett részt a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének (MANYE) választmányi munkájában. Érdeklődésének fókuszában az utóbbi időben főként névtudományi, lexikológiai témák és ortográfiai kérdések állnak; számos jegyzet, tankönyv,  tanulmány- és konferenciakötet olvasószerkesztője, lektora is. Munkáját 1987-ben Miniszteri Dicsérettel, 2014-ben Pro Iuventute Kiváló Dolgozó kitüntetéssel, 2020-ban Pro Iuventute Emlékplakettel ismerték el.