Dr. Sulyok Hedvig PhD

egyetemi docens

Humántudományi Intézet, Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Telefon: +36 62 546-041

E-mail: sulyok@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10043871

Sulyok Hedvig egyetemi docens, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Humántudományi Intézetében a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék tanára. A szegedi József Attila Tudományegyetemen orosz–olasz szakos középiskolai tanárként diplomázott, ezután a moszkvai A. Sz. Puskin Orosz Nyelvi Intézet posztgraduális képzésén nyert oklevelet, majd történelemtanári képzettséget is szerzett. Történeti helynévtani témájú egyetemi doktori disszertációját (1985) a JATE-n, lexikográfiatörténeti fogantatású PhD-dolgozatát (2006) a Pécsi Tudományegyetemen védte meg. Kutatási területe a magyar–szláv–dalmát–olasz kapcsolattörténeti témáktól a lexikográfiai, lexikológiai, onomasztikai kérdésekig ível; munkásságát e területeken több tucat publikáció jelzi. Intézményünkben 1977 óta oktat, többek között szinkrón és diakrón nyelvészeti tárgyak, névtani stúdiumok, szociolingvisztika és lexikológia tantárgyak előadója. Egy szótártörténeti mű írója (vö. Magyar–olasz és olasz–magyar szójegyzék Verancsics Faustus Dictionariuma alapján. Szeged: Generalia, 2001); több könyvrészlet, könyvfejezet szerzője, nyelvészeti témájú tanulmánykötetek szerkesztője, társszerkesztője (Sulyok [et al.]: Nyelvek – kódok – hallgatók. Szeged: SZEK–JGYFK, 2015; Sulyok [et al.]: Írások az anyanyelvi készségfejlesztéshez. Szeged: SZEK–JGYFK, 2016). Számos előadást tartott magyar és nemzetközi (Ungvár, Róma, Urbino, Kolozsvár) tudományos tanácskozáson, konferenciákon; továbbképzések résztvevője, előadója. Több tudományos társaság tagja, hosszú ideig a MANYE választmányi tagja is volt. Érdeklődésének fókuszában az utóbbi időben főként névtudományi témák és ortográfiai kérdések állnak, így jegyzetek, tanulmány- és konferenciakötetek olvasószerkesztője, lektora is. Munkáját 1987-ben Miniszteri Dicsérettel, 2014-ben Pro Iuventute Kiváló dolgozó kitüntetéssel ismerték el.

e-mail