Hazánkban használt szókincsmérő eljárások I.

Juhász Valéria – Radics Márta

A szövegértési, tanulási képesség meghatározó összetevője a szókincs, ezért a gyerekek szókincsének feltérképezése hozzásegít egy tudatosan tervezhető tanítási, fejlesztői munkához. A tanulmány először bemutatja a szókincs fejlődésére vonatkozó kutatásokat, majd ismerteti a különböző szókincsvizsgálati módszereket. Ezek után rátér az egyén szókincsének a megértésben játszott szerepére. Egyes kutatások arra utalnak, hogy az 5-6000 leggyakoribb szó ismerete elegendő a hétköznapi szövegek megértéséhez. Ugyanakkor a Szókincsháló szakosztály 2008-as kutatása arra jutott, hogy egy-egy kiadó tankönyvcsaládja átlagosan 40 000 szót tartalmaz 3–8. osztályig. A bemutatott adatokból látható, hogy egy átlagos gyerek is nehezen tart lépést a tankönyvek szakszóanyagával. A tanulmány második felében olyan vizsgálatok, eljárások bemutatása következik, amelyek az egyén szókincsének megismerésére irányulnak, ezáltal segíthetik a gyerekek szövegértési és tanulási képességének fejlődését.

Teljes dokumentum megtekinthető itt!