XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia

November 7–8–9. XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia keretein belül tartott előadást dr. Juhász Valéria az alábbi témákban más tanszéki kollégákkal együtt: A nyelvi fejlesztést meghatározó nyelvi készségeket mérő tesztek alkalmazása a logopédiai gyakorlatban és Az olvasás- és íráskészséget előrejelző tesztek ismerete, különös tekintettel a fonológiai tudatosságra címmel.

Program