VIII. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia

2020. január 7-e és 9-e között rendezték meg a szlovákiai Štúrovóban (Párkány) a VIII. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferenciát. A tudományos összejövetelen – ahol 13 tematikus szekcióban folyt a munka – a projektről, projektoktatásról tartott előadást Gaál Zsuzsanna, a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék oktatója.

A projektoktatás egy olyan tanulási-tanítási stratégia, melynek középpontjában a tanulók által elfogadott vagy kiválasztott téma, probléma feldolgozása áll. Az oktatás egyénileg vagy csoportban történik. A végeredmény szellemi vagy anyagi alkotás, tehát egy produktum formájában valósul meg. Az előadó vizsgálatának középpontjában a tanítási-tanulási folyamat főszereplői, a hallgatók állnak. A kutatás eszközeként kérdőíves felmérést alkalmazott, melyben az alábbi kérdésekre kereste a választ:

  • Milyen mértékben van jelen a projektoktatás a magyar iskolai oktatásban?
  • Milyen korábbi tapasztalatokkal rendelkezik a jelenlegi egyetemista populáció a projektoktatással kapcsolatban a) általában, b) az idegen nyelvi órákról?
  • Hogyan viszonyul e korábbi tapasztalatszerzés a hallgató idegennyelv-ismeretéhez?

A mintát 58 fő tanító / tanár szakos hallgató alkotja, valamennyien a Szegedi Tudomány-egyetem hallgatói. E kvalitatív pedagógiai kutatás eredménye egy nagyobb kutatási téma részeredményeként szolgálhat majd, mely a projektoktatás, projektmódszer motivációs hatását vizsgálja a német mint idegen nyelv oktatásában.2020.