Archívum

Facebookon

Könyvtárostanár Nyomtatóbarát változat

Könyvtárostanár szak

Szakmai záróvizsga tételsor

osztatlan tanárszak és rövid ciklusú tanári mesterszak

 1. Az iskolai könyvtárak nemzetközi és hazai rendszere, tevékenységüket irányító és támogató szakmai szervezetek.
 2. Az iskolai könyvtár szervezete, helye az oktatási intézményben. Az iskolai könyvtár kapcsolata a könyvtári rendszer más könyvtártípusaival. A kettősfunkciójú könyvtárak sajátosságai a különböző társadalmi környezetben. Az integráció lehetőségei.
 3. Az iskolai könyvtárakat érintő stratégiai tervek. Lokális stratégiai tervezés. Az iskolai könyvtárakat érintő főbb jogszabályok.
 4. Az iskolai könyvtár új modellje: hagyományos könyvtártól a forrásközpontig. Információs és kommunikációs trendek.
 5. A gyűjteményszervezés és specifikumai az iskolai könyvtárban. Formai és tartalmi feltárási szempontok, haza és nemzetközi gyakorlat. Az információkereső nyelvek megoldásai, a tartalmi feltárás hazai és nemzetközi gyakorlata, eszközrendszere.
 6. Az iskolai könyvtár népszerűsítésének célja, eszközei, módszerei. PR és marketing.
 7. Az olvasás helye és szerepe a mai társadalomban. Olvasáskutatás. Az olvasásértés és megértés problémái. Nemzetközi és hazai felmérések.
 8. A klasszikus és modern gyermekirodalom jeles képviselői. A gyermek olvasó világa: verstanítás, mesetanítás, együttolvasás.
 9. Hagyományos és elektronikus tájékoztatás eszközei a könyvtári rendszerben. Pedagógiai információs rendszerek.
 10. A könyvtárhasználóvá nevelés folyamata, módszerei, eszközei. A könyvtári órák során alkalmazható eljárások.

Könyvtárostanár szak

Szakmódszertan tételsor

osztatlan tanárszak és rövid ciklusú tanári mesterszak

 1. A könyvtárhasználat tanításának nevelési szerepe, feladatai (olvasóvá és könyvtárhasználóvá nevelés, az önálló tanulásra nevelés stb.).
 2. A  könyvtárpedagógia kapcsolódási pontjai más tudományágakkal, a könyvtárhasználat-tanítás pedagógiai hátterének kontextusa (konstruktivista pedagógia, problémaalapú tanulás).
 3. A könyvtárostanár tervezőmunkája, a könyvtárhasználat tanításának tartalmi szabályozása (NAT, kerettantervek). A könyvtárpedagógusi pályakép, szerepkör, tevékenység, etikai kívánalmak.
 4. A könyvtárhasználat-tanítási és -tanulási folyamat tervezése (az RJR-modell, a tervezés szintjei, a könyvtárpedagógiai munka).
 5. A könyvtárhasználat tanításának eszközei; a forrásalapú tanulás a könyvtárhasználati órákon, szakórákon.
 6. Főbb tanulásszervezési és oktatási módszerek, ezek alkalmazhatósága a könyvtárhasználati órákon.
 7. A kooperatív tanulásszervezés, projektoktatás a könyvtárhasználat-tanítás során.
 8. A tanórán kívüli könyvtárhasználati foglalkozások módszertani vonatkozásai.
 9. A könyvtárhasználati tehetséggondozás módszertani vonatkozásai.
 10. Az iskolai könyvtár mint innovatív tanulási környezet. Az IKT és a web.2.0-ás eszközök használata a könyvtárhasználat tanításában.

Letöltés (pdf)