Archívum

Facebookon

A Kutatócsoport megalakulása Nyomtatóbarát változat

Szegedi Tudományegyetem

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet

Andragógiai Kutatócsoport

Your browser may not support display of this image. Az Andragógiai Kutatócsoport megalakulása és működési célja

Intézetünk nagy hangsúlyt helyez a minőségi oktatásra, amely a jelenlegi tömegképzés körülményei között mind az oktatók, mind a tehetséges hallgatók számára nehéz feladat. A kutatócsoport létrehozása és működtetése egyfajta tehetséggondozás, amely a minőségi értelmiségi képzés fontos területe, lényege az önálló kutatásokat folytató, érdeklődő, motivált hallgatók és az őket segítő, lelkes tanáraik együttes munkája. A kutatócsoportban folyó munka a szakmai, tudományos sikerek mellett, igényességre, kitartásra, strukturált gondolkodásra, a kutatói felfedezés örömére és az együttműködésre nevel.

Az Andragógiai Kutatócsoport 2010. áprilisában alakult Dr. Farkas Éva egyetemi docens vezetésével és 5 Andragógia MA szakos – Farkas Erika, Hangya Dóra, Lantos Anita, Lőrincz Andrea, Leszkó Hajnalka – hallgató részvételével. A kutatócsoport célja a hallgatói kutatómunka ösztönzése és támogatása.

Az Andragógiai Kutatócsoport eddigi tevékenysége

A kutatócsoport 2010. április és 2010. június között kérdőíves, strukturált lekérdezést végzett a dél-alföldi régió 122 akkreditált felnőttképzési intézményében. A visszaérkezett és értékelhető kérdőívek száma 63, ez a teljes minta 51%-a, amely lehetőséget ad arra, hogy a kapott kutatási adatokkal leírjuk a dél-alföldi régió akkreditált felnőttképzési intézményeiben folyó szakmai munkát, a jogszabályi követelményeknek való megfelelést, az intézmények vélekedését, felkészültségük mértékét az új tartalmi követelmények megvalósítására.

Az adatok SPSS programmal történt feldolgozása után, a számszerűsített és szöveges válaszok feldolgozására és értékelésére 2010. július és szeptember között került sor.

A kutatás eredményeit a kutató csoport tagjai (a hallgatók) két országos konferencián ismertették. Előadásaikkal szép sikereket értek el, tanulmányiak mindkét konferencia konferenciakötetébe beválogatásra kerültek:

Durkó Mátyás konferencia, Debrecen, 2010. június 24-25.

A felnőttképzés perspektívái nemzetközi konferencia, Kaposvár, 2010. szeptember 17.

Az Andragógiai Kutatócsoport további kutatási tervei

A dél-alföldi régióban lefolytatott kutatást szeretnénk országos szintre kiterjeszteni. A 2011. január és 2011. december között megvalósítandó, „Felmérés a Magyarországon működő akkreditált felnőttképzési intézmények működési jellemzőiről” című kutatási projektünk a  Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar  tudományos és művészeti tevékenységet támogató kutatások finanszírozására benyújtott sikeres pályázatunk révén 900.000.-Ft-os kutatási támogatást nyert.

Dr. Farkas Éva

egyetemi docens, kutatásvezető