Archívum

Facebookon

Közösségszervezés BA Nyomtatóbarát változat

KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS

Az alapképzési szak célja kulturális, humán, közösségi alapú társadalom- és gazdaságszervező munkát végző szakemberek képzése. A végzett szakemberek el tudják látni művelődési, egyházi, civil, vállalkozói és nonprofit szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények, integrált, többfunkciós szervezetek, intézmények működtetését. Ezen túlmenően képesek helyi, közösségi szinten a művelődés, az ifjúság, a felnőttképzés társadalmi és gazdasági helyzetének fejlesztésével összefüggő állami feladatellátást megszervezni. A törvényben meghatározott intézményszintek esetében az intézmények irányítását is képesek ellátni.
Képesek a közösségi művelődés, az ifjúságsegítés és a humánfejlesztés területén, településeken, intézményekben, szervezetekben, közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, koordinátori munkakörök/ feladatok ellátására. Képesek az együttműködésre feladatukat érintő intézményekkel, szervezetekkel, különösen a kultúra, a közoktatás-köznevelés, szociális ellátás, felnőttképzés, helyi gazdaságfejlesztés ágazataiban.
A végzettek kellő mélységű elméleti és gyakorlati ismeretekkel, nyitottsággal és szakmájuk iránt elkötelezettséggel rendelkeznek a tanulmányaik mesterképzésben történő folytatásához.

Bővebben szakunkról itt.

Jelentkezés a felvi.hu-n keresztül.