Archívum

Facebookon

Identitáskutató Műhely Nyomtatóbarát változat

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Felnőttképzési Intézet

Identitáskutató műhely 

2007. június 15-én a „Szakmai napok Hajóson” című rendezvény egyik programjaként, munkamegbeszélés keretében alakult meg az Identitáskutató Műhely. A Felnőttképzési Intézet munkatársainak közös kutatási programjaként a kulturális identitás kérdéskörét határoztuk meg. Programunkhoz kezdettől partnerként kapcsolódtak az Újvidéki Egyetem szabadkai, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara, valamint a Szabadkán működő Magyarságkutató Tudományos Társaság képviselői. Az SZTE JGYPK Nemzetiségi Intézetének munkatársai szintén társulnak a műhely nemzetiségi identitást kutató programjához.

A résztvevők által kialakított kutatási témák köré csoportosítva műhelyprogramokat, konferenciákat szervezünk, amelynek során a műhelytagok és a téma szakértői ismertetik kutatási eredményeiket. Pályázati forrásokból lehetőséget kívánunk biztosítani a műhelymunka eredményeinek, a konferenciákon elhangzott előadásoknak a publikálására.

2017-re a Műhely 10 esztendős jubileumára tervezett program:

Közösségi identitás – workshop.

Eddigi programjaink:

Kutatás módszertani workshop: 2007. november 30.

Nemzetiségi – nemzeti – európai identitás. konferencia: 2008. november 12-13.

Nemzeti identitás – szimpózium: 2008. március 7.

Az identitás szemiotikája – konferencia 2011. május 6–7.

A csoportidentitás szemiotikája konferencia 2013. november 15.

Közösségi identitás – A JGYPK Felnőttképzési Intézete Identitáskutató Műhelyének jubileumi workshopja: 2017. december 7.

Európai, nemzeti, lokális kulturális örökség és identitás, konferencia (Szeged): 2018. november 30.

Publikációk:

Szirmai Éva, Újvári Edit (szerk.) 2009. NEMZETISÉGI – NEMZETI – EURÓPAI IDENTITÁS Konferencia CD kiadvány, Szeged

Szirmai Éva, Újvári Edit (szerk.) 2011. Az identitás szemiotikája Szeged, JGYF Kiadó

Szirmai Éva, Újvári Edit (szerk.) 2015. A csoportidentitás szemiotikája. Szeged, JGYF Kiadó

A műhelyhez kapcsolódó TDK-tevékenység

Díjazott hallgató: Majdanics Hedvig (Andragógia BA 3. évf.)

TDK pályamunka: Elűzve a szülőföldről – esettanulmány a csehszlovák–magyar lakosságcsere elszenvedőiről

Helyezés: XXX. OTDK, 13. Szekció, 2011. Kecskemét, 3. helyezett

Témavezető: Dr. T. Molnár Gizella főiskolai tanár

 

Díjazott hallgató: Sümegi Nóra (Kulturális mediáció MA 2. évf.)

TDK pályamunka: Tiéd a város: Szeged gyerekeknek. Módszertani kutatás és projektterv egy városismertető munkafüzet megvalósításához

Helyezés: XXXII. OTDK, 13. Szekció, 2015. Debrecen, 1. helyezett

Témavezető: Dr. Újvári Edit egyetemi docens

 

Díjazott hallgató: Szűcs Tímea (Kisebbségpolitika MA, 2. évf., Kulturális mediáció MA 1. évf.)

TDK pályamunka: Zsidó kivándorlás Magyarországról Palesztinába 1945 és 1949 között, különös tekintettel a zsidó identitás alakulására

Helyezés: XXXIII. OTDK 13. szekció, 2017. Szeged, 1. helyezett

Témavezető: Dr. Olasz Lajos, Dr. T. Molnár Gizella

 

Együttműködő kutatói közösségek:

Magyar Szemiotikai Társaság, az SZTE Jel-Kép-Tér kutatócsoport

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Felnőttképzési Intézet

Az Identitáskutató műhely tagjai

NÉV INTÉZMÉNY E-MAIL
Bozsó Renáta SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet brenata@jgypk.szte.hu
Farkas Éva dr. habil. SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet feva@jgypk.szte.hu
Gábrity Molnár Irén, dr. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka irengm@tippnet.co.yu
Keczer Gabriella dr. SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet keczergabriella@gmail.com
Molnárné dr. Urbanik Tímea SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet u-time@jgypk.szte.hu
Nagy Angelika, dr. SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet nangi@jgypk.szte.hu
Patkósné Hanesz Andrea SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet handrea@jgypk.szte.hu
Propszt Eszter, dr. SZTE JGyPK Nemzetiségi intézet propszt@jgypk.szte.hu
Rozgonyiné dr. Molnár Emma SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet memma@jgypk.szte.hu
Szalay István, dr. SZTE JGYPK Matematika tanszék szalay@jgypk.szte.hu
Szirmai Éva, dr. SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet szirmai@jgypk.szte.hu
Szűcs Norbert, dr. SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet szucs.norbert@motivaciomuhely.hu
T. Molnár Gizella, dr. SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet molnarg@jgypk.szte.hu
Újvári Edit, dr.
(a műhely koordinátora)
SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet ued@jgypk.szte.hu