Facebookon

Andragógia MA Nyomtatóbarát változat


Az Andragógia mesterképzésre jelentkezőknek felvételi elbeszélgetésen kell részt venniük. A felvételi elbeszélgetés témája a jelentkező továbbtanulási motivációja, korábbi szakdolgozatának témája, eddigi szakmai életútja, eredményei (pl. OTDK-n, konferenciákon való részvétel, publikációk stb.), valamint a felnőttképzéssel kapcsolatos általános tájékozottsága. A felnőttképzés témakörében való tájékozódáshoz az alábbi irodalmak áttekintését javasoljuk:

  • Farkas Éva (2011): Andragógia, a felnőttnevelés tudománya. Módszertani közlemények. Tanítók és tanárok számára 51. évfolyam. 3. szám, 92-96. p.
http://acta.bibl.u-szeged.hu/29067/1/modszertani_051_003_092-096.pdf
  • Farkas Éva (2015): Merre tovább andragógia? – A felnőttképzési szakemberek képzésének jelene és jövője? Opus at Educatio 2. évfolyam, 2. szám 3-12. oldal
http://epa.oszk.hu/02700/02724/00003/pdf/EPA02724_opus_et_educatio_2015_02_03-12.pdf
http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/4/2