Archívum

Facebookon

Andragógia MA Nyomtatóbarát változat

FELVÉTELI 2020 (klikk!)

A 2020-as járványügyi helyzetre tekintettel megváltozott felvételi elbeszélgetés eljárásrendjéről itt tájékozódhat:

Tájékoztató Andragógia MA [pdf]

Az SZTE JGYPK Művelődéstudományi Intézetében folyó képzés célja olyan master szintű oklevéllel rendelkező, személyközpontú szemlélettel rendelkező andragógusok kiképzése, akik a BA-tanulmányaik során elsajátított társadalomtudományi és szakmai alapokra építve felkészültek az európai közösséghez, a fejlett országokhoz való felzárkózás támogatására, megismerik az egész életen keresztül tartó tanulás eszközeinek, metodikai eljárásainak alkalmazását, hogy elősegítsék a tudásalapú társadalom kialakulását. Képessé válnak a potenciális munkavállalók tanulásához és foglalkoztatásához szükséges készségek, képességek és képzettség megszerzésének irányítására; a felnőttoktatás és képzés feltételeinek differenciált fejlesztésére; a leghátrányosabb helyzetű rétegek és csoportok és társadalmi beilleszkedésének támogatására. Alkalmassá válnak az eredményesebb oktatási, képzési intézmények eszköz- és módszer-fejlesztésére, valamint a tanulási lehetőségekhez való fizikai és virtuális hozzáférés támogatására, teljesítményértékelési és minőségbiztosítási rendszerek működtetésére, minőségfejlesztésre; a felnőttkori tanulás területén kutató, fejlesztő és képző (képzők képzője) feladatok ellátására, alapokat szereznek és felkészültek a doktori képzésbe való bekapcsolódásra.

Az Andragógia mesterképzésre jelentkezőknek felvételi elbeszélgetésen kell részt venniük. A felvételi elbeszélgetés témája a jelentkező továbbtanulási motivációja, korábbi szakdolgozatának témája, eddigi szakmai életútja, eredményei (pl. OTDK-n, konferenciákon való részvétel, publikációk stb.), valamint a felnőttképzéssel kapcsolatos általános tájékozottsága. A felnőttképzés témakörében való tájékozódáshoz az alábbi irodalmak áttekintését javasoljuk:

  • Farkas Éva (2011): Andragógia, a felnőttnevelés tudománya. Módszertani közlemények. Tanítók és tanárok számára 51. évfolyam. 3. szám, 92-96. p.
http://acta.bibl.u-szeged.hu/29067/1/modszertani_051_003_092-096.pdf
 
 
  • Farkas Éva (2015): Merre tovább andragógia? – A felnőttképzési szakemberek képzésének jelene és jövője? Opus at Educatio 2. évfolyam, 2. szám 3-12. oldal
http://epa.oszk.hu/02700/02724/00003/pdf/EPA02724_opus_et_educatio_2015_02_03-12.pdf
 
 
http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/4/2

 

Jelentkezés a felvi.hu-n keresztül.