Archívum

Facebookon

Andragógus tanár záróvizsga tételek Nyomtatóbarát változat

A TANÁRI MESTERSZAK ZÁRÓVIZSGÁJÁNAK PEDAGÓGIA, PSZICHOLÓGIA INTEGRÁLT TÉTELSORÁHOZ ILLESZKEDŐ SZAKKÉPZETTSÉG SPECIFIKUS – ANDRAGÓGUS-TANÁR – TÉTELSOR (érvényes: 2014. februártól)

1.B. Az andragógia fogalomrendszere, területei, funkciói. A felnőttképzés intézményrendszere és jogi háttere.

· 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

· Durkó Mátyás (1999): Andragógia. Magyar Művelődési Intézet. Budapest.

· Farkas Éva (2014): A szak- és felnőttképzés gyakorlata. SZTE JGYPK, Szeged

· Farkas Éva (2004): Felnőttoktatás és –képzés Magyarországon. Kolombusz Kkt. Miskolc

· Farkas Éva (2011): Andragógia, a felnőttnevelés tudománya. Módszertani közlemények. Tanítók és tanárok számára. 51. Évfolyam 3. Szám 92-96. p.

2. B.  A felnőttoktató szerepe, kompetenciái, képzési szükségletei és képzési lehetőségei

· Farkas Éva (2013): A láthatatlan szakma. Tények és tendenciák a felnőttképzés 25 évéről. typiArt Médiaműhely Kft., Pécs 185-240.

· Farkas Éva (2010): A felnőttoktatók képzésének európai trendjei. In: Kozma Tamás – Perjés István (szerk.) (2010): Új kutatások a neveléstudományokban 2009- Többnyelvűség és multikulturalitás. Aula Kiadó, Budapest 268-282.

· Kraiciné Szokoly Mária (2006): Pedagógus-andragógus szerepek és kompetenciák az ezredfordulón. ELTE Eötvös, Budapest

· Sz. Molnár Anna (2009): A felnőttoktatók kommunikatív kompetenciái. In: Henczi Lajos (szerk.): Felnőttoktató. A felnőttek tanításának-tanulásának elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 111-120. p.

3. B. Az andragógia tartalmi jellegzetességei. A pedagógia modell és az andragógiai modell összehasonlítása.

· Durkó Mátyás (1999): Andragógia. Budapest, Magyar Művelődési Intézet.

· Farkas Éva (2004): Felnőttoktatás és –képzés Magyarországon. Kolombusz Kkt. Miskolc.

· Farkas Éva (2011): Andragógia, a felnőttnevelés tudománya. Módszertani közlemények. Tanítók és tanárok számára. 51. évfolyam 3. Szám 92-96. p.

4. B.  A felnőttkor, a felnőttség kritériuma. A felnőttkor és az oktatási folyamat pszichológiai jellemzői.

· Bodnár Gabriella (2009): A felnőttkor, a felnőttség kritériumai. A felnőttoktatás oktatáspszichológiai jellemzői, különös tekintettel az oktató és a hallgató oktatási folyamatban való eredményes együttműködésre. In: Henczi Lajos (szerk.): Felnőttoktató. A felnőttek tanításának-tanulásának elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 218-251. p.

5. B. Az Európai Unió felnőttképzéssel kapcsolatos stratégiai dokumentumai, az EU 8 kulcskompetenciája és fejlesztésük lehetőségei.

· Farkas Éva (2013): A láthatatlan szakma. Tények és tendenciák a felnőttképzés 25 évéről. typiArt Médiaműhely Kft., Pécs 291-301.

· Farkas Éva (2006): A felnőttképzés felértékelődése az emberi erőforrás-fejlesztés folyamatában. PTE FEEK. Pécs, 133-147. p.

· Kraiciné Szokoly Mária (2009): Az EU 2006. Évi referenciakerete a kulcskompetenciákról. In: Henczi Lajos (szerk.): Felnőttoktató. A felnőttek tanításának-tanulásának elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 103-110. p.

6. B. A felnőttképzés tartalmi szabályozása. Az OKJ – SZVK – Szakmai programkövetelmény – Képzési program összefüggései, tartalmi elemei.

· Farkas Éva (2013): A szak- és felnőttképzés gyakorlata. SZTE JGYPK, Szeged

· Farkas Éva (2009): A szakképzés szerkezeti, tartalmi jellemzői. In: Henczi Lajos (szerk.): Felnőttoktató. A felnőttek tanításának-tanulásának elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 164-185. p.

· Állam által elismert szakképesítések Szakmai és vizsgakövetelményei. www.nive.hu

· 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről

7. B. Az ismeretalapú és kompetencia alapú oktatás és képzés különbségei. A modulrendszerű képzési program előnyei.

· Kraiciné Szokoly Mária (2009). A kompetencia alapú képzés. In: Henczi Lajos (szerk.): Felnőttoktató. A felnőttek tanításának-tanulásának elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 121-125. p.

· Kálmán Anikó (2005): A felnőttoktatásban és –képzésben alkalmazható kompetenciaelvű módszerek és azok alkalmazhatósága. Kutatási zárótanulmány. Budapest.

8. B.  A felnőttkori tanulás eredményességét előnyösen és hátrányosan befolyásoló tényezők.

· Farkas Éva (2004): Andragógiai alapismeretek. http://www.pallo.bmknet.hu/feladatok/pdf/andragogia.pdf

· Zrinszky László: A felnőttképzés tudománya – Bevezetés az andragógiába. Budapest, Okker Oktatási Iroda. 1999.

9. B.  A felnőttkori tanulás motivációi.

· Bajusz Klára (2000): A felnőttkori tanulás motivációi. Felnőttkori tanulási képességek. http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=esely-bajusz-felnottkori

· Zrinszky László: A felnőttképzés tudománya – Bevezetés az andragógiába. Budapest, Okker Oktatási Iroda. 1999.

10. B. A képzési program szerepe és tartalma. A kompetencia elvű képzés sajátosságai.

· Farkas Éva (2013): A szak- és felnőttképzés gyakorlata. SZTE JGYPK, Szeged

· 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről.

· Kraiciné Szokoly Mária (2009). A kompetencia alapú képzés. In: Henczi Lajos (szerk.): Felnőttoktató. A felnőttek tanításának-tanulásának elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 121-125. p.

· Kálmán Anikó (2005): A felnőttoktatásban és –képzésben alkalmazható kompetenciaelvű módszerek és azok alkalmazhatósága. Kutatási zárótanulmány. Budapest.

11. B.  A munkakörelemzés és a szakmai és vizsgakövetelmények összefüggései. A kompetencia elv és a moduláris szerkezet bemutatása egy konkrét szakképesítésen keresztül.

· Farkas Éva (2013): A szak- és felnőttképzés gyakorlata. SZTE JGYPK, Szeged

· Farkas Éva (2006): A felnőttképzés felértékelődése az emberi erőforrás-fejlesztés folyamatában. PTE FEEK. Pécs, 70-107. p.

· Farkas Éva (2009): A szakképzés szerkezeti, tartalmi jellemzői. In: Henczi Lajos (szerk.): Felnőttoktató. A felnőttek tanításának-tanulásának elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 164-185. p.

12. B. Az állam által elismert szakképesítések szakmai vizsgái. A komplex szakmai vizsgáztatási rendszer jellemzői

· Henczi Lajos (2013): A komplex szakmai vizsgáztatási rendszer újdonságai, általános és speciális jellemzői. In: Henczi Lajos (szerk.) A szak- és felnőttképzés szervezés gyakorlata. Raabe Kiadó, Budapest, III/19. 1- 56. p.

13. Az előzetesen megszerzett tudás és kompetenciák felmérésének lehetőségei és módszerei

· Csapó Benő (2005): Az előzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése. Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Budapest.

· Farkas Éva – Leszkó Hajnalka (2011): Módszertani útmutató az előzetes tudás felméréséhez. In: Henczi Lajos (szerk.): A szak- és felnőttképzés-szervezés gyakorlata. Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft. III/13. fejezet 1-24. p.

· Farkas Éva – Leszkó Hajnalka (2012): A képesség jellegű tudás. Módszertani útmutató az előzetes tudás felméréséhez. In: Henczi Lajos (szerk.): A szak- és felnőttképzés-szervezés gyakorlata. Budapest, Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft. VIII/13. fejezet 1-14. p.

14. B.  A felnőttek tanulásának pszichológiai sajátosságai.

· Bodnár Gabriella (2009): A felnőttkor, a felnőttség kritériumai. A felnőttoktatás oktatáspszichológiai jellemzői, különös tekintettel az oktató és a hallgató oktatási folyamatban való eredményes együttműködésre. In: Henczi Lajos (szerk.): Felnőttoktató. A felnőttek tanításának-tanulásának elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 218-251. p.

· Csoma Gyula (2000): A felnőttek tanulásának pszichológiai sajátosságai.       http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=esely-csoma-felnottek

15.B. A felnőttképzés szerepe a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásában, szakképzésében. A felnőttképzési programokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának követelményei.

· Cserné Adermann Gizella [et al.] (2006):
A felnőttek foglalkoztathatóságának növelésére irányuló, komplex képzési modellek, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra, javaslatok intézkedésekre. NFI, Budapest. http://mek.oszk.hu/06800/06843/#

· Hangya Dóra (2011): „Nem baj, hogy más, az a baj, amikor úgy gondolják, hogy kevesebb”. A felnőttképzés szerepe a fogyatékossággal élők társadalmi és munkaerő-piaci (re)integrációjának elősegítésében. In: Farkas Éva – Szirmai Éva – Újvári Edit (2011): A sokszínű tehetség. SZTE JGYPK FI, Szeged, 23-36.p.

· Hangya Dóra (2013): Hátrányos helyzetű célcsoportok mentorálási tapasztalatai. A fogyatékossággal élők és az időskorúak felnőttképzési sajátosságai. SZTE JGYPK, Szeged

16. B. A tanulás formái. A formális, nem-formális és informális tanulás különbségei, színterei (példákon keresztül).

· Farkas Éva (2013): A lifelong learning mobilitási eszközök alkalmazási gyakorlata Magyarországon. Szeged, SZTE JGYPK. p. 84.

· Farkas Éva (2004): Andragógiai alapismeretek. http://www.pallo.bmknet.hu/feladatok/pdf/andragogia.pdf

· Török Balázs: A nem formális és az informális tanulás elismerése. http://www.tpf.hu/upload/docs/palyazatok/leonardo/Segedanyagok/2007-es_prioritasok/szovegek/informalis_nem_formalis.pdf

17.B. A felnőttképzést folytató intézmények által nyújtott felnőttképzési szolgáltatások.

· Henczi Lajos (2009): Felnőttképzési szolgáltatások. In: Henczi Lajos (szerk.): Felnőttoktató. A felnőttek tanításának-tanulásának elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 143-160. p.

18. B. A pedagógus pályától az andragógus tanárrá válásig. A közoktatás és a felnőttoktatás didaktikai különbségei.

· A hallgató saját – tanítási gyakorlata során – szerzett tapasztalatai, önreflexiói alapján.

· Dina Miletta (2013): Útkereszteződés. Hatékony módszerek a felnőttkori tanulás támogatásához. SZTE JGYPK, Szeged

· Feketéné Szakos Éva (2009): A felnőttoktatás és –képzés tudománya és a pedagógia  különbségeiről. In: Henczi Lajos (szerk.): Felnőttoktató. A felnőttek tanításának-tanulásának elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 268-275. p.

19. Az andragógiai didaktika sajátosságai. A felnőttek oktatásában-képzésében alkalmazható korszerű módszerek.

· Dina Miletta (2013): Útkereszteződés. Hatékony módszerek a felnőttkori tanulás támogatásához. SZTE JGYPK, Szeged

· Farkas Éva (2005): Felnőttképzési módszerek. http://www.pallo.bmknet.hu/feladatok/felnottkepzesimodszerek/felnottkepzesimodszerek.pdf

· Koltai Dénes – Lada László (szerk.) (2006): Az andragógiai korszerű eszközeiről és módszereiről. Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Budapest.

· Kraiciné Szokoly Mária (2004): Felnőttképzési módszertár. Új Mandátum Kiadó, Budapest.

· Feketéné Szakos Éva (2009): A felnőttképzés didaktikai alapelveiről. In: Henczi Lajos (szerk.): Felnőttoktató. A felnőttek tanításának-tanulásának elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 276-283. p.

20.B. A felnőttoktatás korszerű elvei. Tanuláslélektani alapelvek. A módszerválasztást befolyásoló tényezők.

· Dina Miletta (2013): Útkereszteződés. Hatékony módszerek a felnőttkori tanulás támogatásához. SZTE JGYPK, Szeged

· Farkas Éva (2005): Felnőttképzési módszerek. http://www.pallo.bmknet.hu/feladatok/felnottkepzesimodszerek/felnottkepzesimodszerek.pdf

· Koltai Dénes – Lada László (szerk.) (2006): Az andragógiai korszerű eszközeiről és módszereiről. Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Budapest.

· Kerülő Judit (2009): A módszerek kiválasztását befolyásoló tényezők. In: Henczi Lajos (szerk.): Felnőttoktató. A felnőttek tanításának-tanulásának elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 308-312. p.

· Kraiciné Szokoly Mária (2004): Felnőttképzési módszertár. Új Mandátum Kiadó, Budapest.

21.B. A felnőttek oktatásának eszközei, a szemléltetés módszerei

· Dina Miletta (2013): Útkereszteződés. Hatékony módszerek a felnőttkori tanulás támogatásához. SZTE JGYPK, Szeged

· Farkas Éva (2005): Felnőttképzési módszerek. http://www.pallo.bmknet.hu/feladatok/felnottkepzesimodszerek/felnottkepzesimodszerek.pdf

· Koltai Dénes – Lada László (szerk.) (2006): Az andragógiai korszerű eszközeiről és módszereiről. Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Budapest.

· Kraiciné Szokoly Mária (2004): Felnőttképzési módszertár. Új Mandátum Kiadó, Budapest.

· Kraiciné Szokoly Mária (2009): A szemléltetés módszerei. In: Henczi Lajos (szerk.): Felnőttoktató. A felnőttek tanításának-tanulásának elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 325-327. p.