Archívum

Facebookon

Média Nyomtatóbarát változat

  1. A korszerű nyilvánosság kialakulásának történeti folyamata, a hazai nyomtatott és elektronikus sajtó történetének legfontosabb fordulópontjai a 19. századtól napjainkig
  2. A kortárs nyomtatott és elektronikus sajtó piaci és törvényi szabályozása; minőségi és bulvár sajtó, közszolgálati és kereskedelmi médiumok
  3. A sajtó fogalma, feladatai a Sajtótörvény tükrében; a közszolgálatiság fogalma a Médiatörvényben
  4. Az online hírközlés sajátosságai, működésének etikai és törvényi szabályozása
  5. Befolyásolás és manipuláció a tömegmédiában; a tömegtájékoztatás etikai kérdései

6. A tájékoztató műfajcsoport általános jellemzése. A hír. A hírérték meghatározó elemei. Hírszerkezet a nyomtatott és elektronikus sajtóban

  1. A hírszerkesztés alapelvei- hírműsorok a rádióban és a televízióban. A valóság televíziós megjelenítése. A hírműsorok képi szerkesztésének elemi szabályai

8. A riport, fajtái. Az információ forrásai, a tudósítói hálózat, hírügynökségek. Az információgyűjtés technikája. A riport és az interjú képi szerkesztése

9. A publicisztikai műfajcsoport általános jellemzése, műfajai; a kommentár, a vezércikk és a jegyzet fogalma, műfaji sajátosságai

10. Az interjú műfajcsalád; az interjú, mint információgyűjtési technika és mint műfaj; az interjúkészítés gyakorlati kérdései; a portréinterjú vizuális megformálása