Archívum

Facebookon

Segédanyag a kulturális mediátoroknak a záróvizsgához Nyomtatóbarát változat

Kedves Hallgatók!

Az alábbi segédletben minden tételhez néhány sikeres, már befejezett, magyarországi részvétellel megrendezett és európai uniós forrásokat nyert pályázatot mutatunk be röviden. A szögletes zárójelben szereplő időpont a project záró napját jelzi.

http://www.kulturpont.hu/rovat.php?rovat_id=8&action=list oldalon visszakeresheti valamennyit és ezeken kívül az újabban megvalósított pályázatok között is böngészhet.

A záróvizsga gyakorlati részéhez való felkészülésében további hasznos ötletek meríthetők a http://www.eupalyazat.ro oldalon tárolt esettanulmányokból, mintapályázatokból.

1. A MEDIÁCIÓ ÉS A KULTURÁLIS MEDIÁCIÓ ALAPFOGALMAI, A MEDIÁTORI KOMPETENCIÁK; A MEDIÁCIÓ MÓDSZEREI

A mi kultúránk – A mi Európánk

„A projekt célja az volt, hogy a tanulók a közös tevékenység folyamán – legyőzve az előítéleteket, elmerülve saját kulturális értékeikben – megismerjék távoli országok múltját, jelenét, megtapasztalják Európa sokszínűségét, és egységében, sokszínűségében lássák a közös jövőt.”

RED – A cigány nyelv és kultúra európai dimenziójának helyreállítása [ 2010-06-17 ]

„A RED (Restoring the European Dimension of the Romani Language & Culture)projekt a cigány nyelv és kultúra európai dimenziójának helyreállítására törekszik annak érdekében, hogy elősegítsék a kisebbségek helyzetének felértékelődését, növeljék a velük szembeni szolidaritás érzését és az audiovizuális média segítségével hozzájáruljanak a kisebbségek emberi jogainak védelméhez. „

.A “KOMP – Kulturális, oktatási, multietnikus program” [ 2007-05-03 ]

A projekt célja a multietnikus határrégiók intézményeiben folyó interetnikus képzési lehetőségek fejlesztése, a lokális közösségekben működő intézmények vizsgálata, a magyar-szlovák határrégió modellértékű, magyar, szlovák, roma oktatási és kulturális intézményeiben működő programok elemzése annak érdekében, hogy a jövőben az intézményi gyakorlatokra vonatkozó tudás hiánya ne korlátozza az együttműködéseket. A második az eurorégióra kiterjedő térinformatikai, demográfiai, oktatási, kulturális intézményi, helytörténeti adatbázis létrehozása stb.”

Ládikó – kezedben a kulcs – tanoda Borsodban [ 2007-01-22 ]

A Tanoda szakértők és tanodai tanárok segítségével lehetőséget biztosít roma hátrányos helyzetű diákok kultúrájának, értékeinek ápolására, megőrzésére, fejlesztésére. Ezáltal olyan tanulói közösség alakulhat ki, ahol eltűnnek a társadalmi rétegek közötti különbségek, javul a különböző szociokulturális háttérrel rendelkező emberek közötti megértés, csökkennek az előítéletek. A program segítségével javulhatnak a roma diákok kommunikációs pozíciói továbbtanulási szándék esetén, valamint egy mentori rendszer kialakításával könnyebbé válhat integrációjuk a középiskolai oktatási rendszerbe.

2. INFOKOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRAKÖZVETÍTÉS, TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ A MEDIÁCIÓBAN

Információ Tudás  Közösség [ 2007-04-16 ]

A  helyi szükségletekhez igazított innovatív módszerű és témájú képzési program indult 2005 őszén 10 Zala megyei kistelepülésen.  Az egyesület a program megvalósításával hozzá kívánt járulni a vidéki társadalomban kialakult digitális szakadék csökkentéséhez, a kistelepülések közösségi életének jobbításához. A program egymásra épülő, egymást kiegészítő tevékenységekből állt.

Körös-Maros Kulturális Örökség [ 2007-04-11 ]

„A kulturális hagyományok digitális formában történő elérhetőségének javítása, azzal a céllal, hogy a vállalkozói, (idegenforgalmi, feldolgozóipari stb.) szféra azt a maga üzleti elképzeléseinek fejlesztésére, imázsának, kapcsolatainak javítására tudja felhasználni. A szolgáltatási modellhez digitális tartalmakat hoztak létre meglévő állományokból és fellelhető kulturális értékekből.”

readme.cc – Virtuális könyvtár [ 2007-01-30 ]

A projekt célja, hogy olvasók ajánlásaiból álló virtuális könyvtárat hozzon létre Az irodalmat és az elektronikus közösségeket közös tényezőre kellett hozni annak bizonyítására, hogy az individualizmus és a közösségépítés nem mond ellent egymásnak..  Írók és egyéb értelmiségiek álltak az egyik oldalon, médiaszakértők és technikusok a másikon, akik a megbeszélések során saját tapasztalataikat osztották meg a másik oldal képviselőivel. Mindebből olyan projekt született, amely célja eredetileg és lényegét tekintve is közvetítés és határok átlépése.

A média- és digitális művészet jövője Európában [ 2007-01-19 ]

„A projekt során a médiaművészet létrehozásának, prezentációjának és megőrzésének kérdéseit vizsgálták. A médiaművészet létrehozásának, prezentációjának és különösképp megőrzésének kérdéseit vizsgáló kutatást és ehhez kapcsolódó nemzetközi konferenciát szerveztek. A kutatási projekt esettanulmányokra összpontosítva vizsgálta a médiaművészeti műalkotások (pl. videó, videóinstalláció, internet és szoftver alapú művészet) megőrzése során felmerülő problémákat és kérdéseket.”

Új média, előadó-művészetek és befogadói élmény [ 2011-12-15 ]

„Az Immercity projektben a CREW vzw egyedi tudását, 3D, illetve immerzív környezetek kialakításában szerzett tapasztalatait ötvözi a kortárs előadó-művészet eszközeivel. Ennek eredményeképpen olyan előadás-installáció születik, amely a befogadót egy sokrétűen és sokoldalúan konstruált valósággal szembesíti. A közönség az installációban sétálva különböző nézőpontokat és idősíkokat fedezhet fel, amelyek egy kirakós játékhoz hasonlóan, adott időben és térben egyedi eseménnyé, a valóságérzékelés szempontjából felfokozott élménnyé állnak össze.”

3. AZ INTERETNIKUS ÉS A MULTIKULTURÁLIS MEDIÁCIÓ ÉS CÉLCSOPORTJAIK

Emlékezés Beethovennel – Zenei megemlékezés 1989 Európa történelmi eseményeiről [ 2008-12-11 ]

A project célja a nemzeti tradíciók és a kulturális örökség népszerűsítése, illetve a kulturális identitás és az európai integráció egyidejű jelentőségének hangsúlyozása volt.

Kulturális csereprogramok Zrínyi nyomában [2007-04-26]

A lenti Városi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósított projekt célja Lenti és Muraszerdahely koordinálásával közös, humán jellegű, határon átnyúló helyi fejlesztések támogatása a határrégiók szereplőinek bevonásával, kulturális együttműködési hálózat kialakítása és ösztönzése a Muránia-régióban (Magyarország-Horvátország-Szlovénia Mura-menti területei).

Muránia multikultúra [ 2007-04-07 ]

„A project célja a kulturális örökség megújításának ösztönzése, a határ menti (Lenti és környéke) multikulturális térség szellemi, kulturális értékeinek népszerűsítése, továbbá új, innovatív, a gasztronómiához, és a hagyományokhoz kapcsolódó turisztikai termékek kifejlesztése. (Muránia Legendái Nemzetközi tábor, Szentiván-éji Mulatságok, Muránia Vadétel és Hetési Fumufesztivá stb.)

4. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELEM: VILÁGÖRÖKSÉG, SZELLEMI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG, EURÓPAI ÉS MAGYAR KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG

Élő örökség – A világörökségi helyszínek értékeinek élénkítése (Hollókő) [ 2007-05-31 ]

„A világörökségi helyszínek és környezetük helyzetének élénkítését, az ott élő lakosság életminőségének, életszínvonalának javítását, a szociális kohézió és identitástudat erősítését tűzte ki célul a projekt. Ennek érdekében egyrészt igyekszik fellendíteni a turizmust ezeken a helyszíneken, másrészt az ott élő lakosok – főleg az iskolások – világörökségi tudnivalókkal kapcsolatos ismereteit igyekszik bővíteni, harmadrészt a világörökségi helyszínek esetleges speciális problémáit – úgymint: foglalkoztatás nehézségei, a keresetképes szakmák fenntartása, valamint az azokhoz kapcsolódó képzések, továbbá az elnéptelenedés kérdéseit – igyekszik orvosolni.”

Örökségünk a Fertői-táj [ 2007-04-16 ]

„A projekt elsősorban a Fertő-táj helybeli lakosait célozza meg, másodsorban a turistákat és harmadik körben a Fertő-táji vállalkozókat. A megvalósított legfontosabb tevékenységek közé tartozik egy látogatóközpont létrehozása Fertőszéplakon, a Fertő/Neusiedlersee színes 20 oldalas turisztikai prospektus kiadása 10 ezer példányban, továbbá a Világörökség Napja rendezvény megrendezése, melynek keretében a világörökséghez tartozó természeti és kulturális intézmények díjtalanul látogathatók.”

Összefogással Tokaj világörökségéért [ 2006-09-14 ]

„A Világörökségi címet elnyert tokaji borvidékhez tartozó 13 település térségi összefogáson alapuló turizmusfejlesztési programot dolgozott ki. A fejlesztések egyrészt közvetlenül a bor témájához, másrészt a komplex szabadidőtöltést lehetővé tevő aktív és kulturális turizmus témákhoz kapcsolódnak.”

A Pannonhalmi Főapátság mint világörökségi helyszín környezeti rendezése [ 2006-09-13 ]

„A projekt nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai látnivalóvá kívánja emelni a Pannonhalmi Főapátságot. Ennek érdekében megtörtént a bejárat előtti tér, a belső udvar, a szabadtéri rendezvényhelyszín és a körsétány környezetrendezése és burkolat-felújítása. A területet látogatóbarát szolgáltatások fogadására is alkalmassá tették.”

5. REGIONÁLIS ÉS LOKÁLIS KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG

Örökség határok nélkül: a kulturális értékek újradefiniálása a felépített délkelet-európai örökségen keresztül [2008-12-15]

A romániai-magyar közös project célja az volt, hogy a nemzetközi kooperáció és tapasztalatcsere révén szorgalmazza a kulturális megbékélést és megértést Dél-Európában.

Cult-Rural – A közös európai kulturális örökség a nemzeti örökségekben [2007-01-22]

„A projekt céljai az európai vidéki élet közös kulturális örökségének dokumentálása a középkortól napjainkig, hogy a mai európaiakban tudatosodjon, mely hagyományok, szokások és kulturális jellemzők vesztek el és kerültek veszélybe, beleértve az európai közösségek jellemzőit: pl. kézművességet, eszközöket, zenét, táncot, meséket. Igyekeznek hálózatot kialakítani a néprajzi/vidéki múzeumok, más köz- és magánintézmények között, mely terepet biztosít a kultúrák közötti párbeszéd számára, és minél több európainak megadja a lehetőséget, hogy részt vegyen az európai kultúra egy fontos részében.”

Élő boltív- LivArch, Living Archeology [ 2007-03-02 ]

„A projekt létrehozásának elsődleges célja az európai szintű történeti érdeklődés ösztönzése volt a történelmi szerepjáték fejlesztésével és népszerűsítésével, az előadók, kiállítók és a látogatók közti párbeszéd kialakításával. Emellett a LiveARCH (Élő boltív) az élő történelmi bemutatóhelyek és a hagyományos múzeumok közti jó munkakapcsolat kialakítását tűzte ki céljául.”

(A Kulturális Örökségnapok európai programsorozatával kapcsolatos tájékozódás: http://www.oroksegnapok.hu/index.php?oldal=kulfold)

6. KULTURÁLIS IDENTITÁS

Bányászemlékek és kulturális identitások Európában [ 2006-09-07 ]

A projektvezetők közös európai gondolkodásra hívtak arról, hogy a bányászati tevékenységek emlékei, közös kulturális öröksége hogyan hatottak a regionális identitások kialakulására. A közös munkák négy nagy témakörre oszlottak: 1) a bánya és környezete; 2) a bánya az irodalomban és a népmesékben; 3) a bánya a hagyományok és az örökölt tudás tükrében;  
4) az egyes közösségek integrációja: a nők helyzete és társadalmi szerepe a bányászkultúrában és a bánya társadalmi szervezetében.”

Identitásjátékok [2009-07-16]

„Az Identitásjátékok: migráció – kreolizáció – kreáció címmel indult projekt célja, hogy a migráció jelenségét egy új kulturális identitást eredményező szociokulturális átváltozásként értelmezze. A program színművészeti alapokon nyugszik: a kifejezései kódok, gyakorlatok és jelentések megvitatása mellett felöleli a projekt az előadóművészetek, társadalomtudományok és a bölcsészet módszertani elemeit is. A program arra törekszik, hogy új fogalmi eszközöket teremtsen meg és egységes elemzési keretet hozzon létre, s ezzel lehetőség nyíljon az interkulturális dinamika jobb megértésére a kreolizált szemléletben rejlő lehetőségek kiemelésével.”

Házak történetei : Németek nyomában a Duna-menti országokban [2006-08-25]

„Utazó kiállítás a németek nyomában a Duna-menti és környező országokban, amely a délkelet-európai migrációt dolgozta fel. A kiállítás 15 német, magyar és román magánház történetét vette alapul – kik éltek bennük, milyen kulturális háttérrel rendelkeztek az itt lakók, hová költöztek a későbbiekben.” A tárgyi anyagból levonható kulturális, identitás következtetések a konferenciakötetben találhatók.

7. A KULTURÁLIS MEDIÁCIÓ CÉLCSOPORTJAI – A KISTÉRSÉGEK, KISTELEPÜLÉSEK FELZÁRKÓZTATÁSÁBAN SZEREPET JÁTSZÓ KULTURÁLIS SZÍNTEREK ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONTOK

LÁNCSZEM – a kiskunfélegyházi kistérség karrier központja [2007-03-28]

„A kiskunfélegyházi  Móra Ferenc Művelődési Központ, Ifjúsági és Közösségi Ház programjának  célja, hogy tanfolyamokkal, állásbörzékkel és a kialakított Karrier Iroda működésével minél több embernek tudjanak megfelelő képzést, tanácsadást és tájékoztatást nyújtani, ezzel is megkönnyítve számukra a munkaerőpiacra való be- illetve visszailleszkedést. A képzések közvetett célcsoportja a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő emberek adják. A projekt két éve alatt négy állásbörzét szerveznek.”

Dráva Népmese- és Históriapark [2007-04-05]

„A fokozottan hátrányos helyzetű csurgói kistérség kiváló táji, kulturális és humán infrastrukturális adottságainak kihasználásával a horvátországi Koprivnica-Krizevci megyével közösen egy komplex turisztikai programot kívánt megvalósítani, melynek központi eleme a csurgói kistérség, valamint Kapronca város és Dráva közötti térségét átfogó népmese- és históriapark adja a népmese és történelmi históriavilágot megjelenítő építményekkel (mesekastély, meseszállók, mesemozi, mesekönyvtár, kiállítóhely, színpadok, várromok, emlékhelyek), meseligetekkel, meseútvonalakkal, állomáshelyekkel stb., azokat egységbe foglaló programsorozatokkal, kapcsolódó egyéb turisztikai szolgáltatásokkal.”

Helyi igényeken alapuló felnőttképzési modell kialakítása a monori kistérségben [2007-01-31]

„A cél eléréséhez a közművelődési szakemberek tutor képzésben, a másodlagos célcsoport tagjai munkaerő-piaci reintegrációt elősegítő modulrendszerű képzésben vesznek részt. A programra elsősorban az alábbi célcsoportokba tartozó személyek jelentkezhettek: érettségivel igen, szakmával nem rendelkező, hátrányos helyzetű, alulképzett munkavállalók; gyermeküket otthon nevelő kismamák; 31-45 év közötti, elhelyezkedési problémával küzdő nők; roma lakosság; testi fogyatékkal élők; szőlő- és bortermelő gazdák.”

Tudás-Háló – A pápai kistérség hátrányos településein élők felnőttképzési rendszerének kiépítése [2007-01-24]

„ A Jókai  Művelődési Központ a pápai kistérségi központjában és további négy, hátrányos helyzetű településen indította el a leszakadó rétegekhez tartozók képzését. E hosszú távú cél megvalósításához a szervezet első lépcsőben a tárgyi, majd a személyi feltételek megteremtését vállalta fel. A projekt során öt kistérségi település művelődési házában újszerű, modellértékű felnőttképzési hálózat kiépítését végzik el. A projekt kiemelt jelentőségű része az a két felnőttképzési program, melynek megvalósítója a Művelődési Központ együttműködő partnere, a Székesfehérvári Regionális Képző Központ.”

AUXILIUM – Segítség a halmozottan hátrányos helyzetű embereknek Nyíregyházán [ 2007-01-25 ]

„A nyíregyházi Vasutas Művelődés Ház hátrányos helyzetű emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítására a HEFOP 2.3.1. pályázati programból több mint 54 millió forint támogatást nyert. A közel kétéves projekt során a munkaerő-piaci igényekhez igazodó képzéssel segítik a halmozottan  hátrányos fiatalokat.”

8. MODERN ÉS KORTÁRS MŰVÉSZETI KULTÚRA, MŰVÉSZETI MEDIÁCIÓ; KULTURÁLIS RÉTEGZŐDÉS

Digfferenzart – Művészet másként: a társadalmi színház egy újfajta megközelítése [ 2008-12-05 ]

„A Differenzart projekt egyik célja egy olyan kulturális hálózat létrehozása, amelynek tagjai képesek együttműködni és egymás tevékenységét kiegészíteni a szociális színházzal kapcsolatos újítások és a kreatív minőség javítását szolgáló tapasztalatcsere, valamint a közös munka érdekében. Másik fontos célkitűzése, hogy megismertesse a szakmát azokkal a színházi technikákkal és komplementer művészeti területekkel, amelyek relevánsak a társadalmi színházak számára.”

DNA: Az új művészet kibontakoztatása [2009-05-21]

A cseh kezdeményezéshez dán, lengyel, szlovák és szlovén együttesek, valamint a magyar L1 Független Táncművészek Társulása is csatlakozott, melynek célja a tánckultúra sokszínűségének megőrzése és a színházat nem megszokott módon megközelítő magyar és külföldi előadók támogatása.”

9. GLOBÁLIS, NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI DIMENZIÓK A KULTURÁLIS MEDIÁCIÓBAN

IDP-CREA Nemzetközi Dunhuang Projekt: Eurázsia kulturális útjai [2009-12-03]

„Hat európai (angol, magyar, francia, német) és három kínai partnerintézmény együttműködésén alapuló innovatív projekt, amely az európai felfedezők, régészek és más tudósok kínai kutatásai alapján kibontakozó közös eurázsiai kultúrát kívánta a tudósok és a nagyközönség számára egyaránt elérhetővé tenni. Az együttműködés az MTA Könyvtára számára a nyitó workshop megrendezését és az itt őrzött mintegy 8000 Stein Aurél által készített történeti fotó egy részének digitalizálást és az IDP honlapján való megjelenését jelentette.”