Felvi.hu – hírek

Egyetemek, főiskolák

 

Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Pedagógusképző Karalkalmazott nyelvészet
 
Képz. szint: Mesterképzés
Munkarend: Nappali
Fin. forma: Állami ösztöndíjas
Képzési idő (félév): 4
Önköltség (félév): támogatott
Kapacitás: 1 < 25

 

Ez a szak önköltséges formában is indul.

 

Általános szakleírás
Az intézmény képzési sajátosságairól a kartól kaphat tájékoztatást.

alkalmazott nyelvészet mesterképzési szak ››

(A linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból.)

 
Pontszámítás:

Felvételi pontok:
 – felvételi elbeszélgetés: 70 pont
és
 – oklevél minősítése alapján: 20 pont
Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 – Esélyegyenlőségi maximális pont: 2 pont
    – fogyatékosság: 1 pont
    – gyermekgondozás: 1 pont
    – hátrányos helyzet: 1 pont
 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 – kiemelkedő szakmai teljesítmény: 7 pont

Felvételi vizsgatárgyak

felvételi elbeszélgetés
     időpont:
         2024.05.02-07.01.
     díj: 4000 Ft

 

 

Nyelv- és beszédfejlesztő szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő képzés

Aktuális tudnivalók:

Meghirdetett képzésünkre, mely 2022. szeptember 16-ai kezdéssel indul, az elektronikus jelentkezés és a dokumentumok elektronikus feltöltésének határideje: 2024. augusztus 23.

Részvétel feltétele: Tanító, óvodapedagógus, gyógypedagógus vagy tanári szakképzettség Egyéb feltétel: – legalább 3 éves pedagógiai gyakorlat – hibátlan beszédteljesítmény, logopédiai szempontú beszédvizsgálat alapján.

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Juhász Valéria SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet, Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, cím: 6725 Szeged, Hattyas u. 10., tel/fax: (62) 544-781, (30) 976-7485, email: juhasz.valeria@szte.hu, alknyelv.jgypk@szte.hu, honlap: http://www.jgypk.hu/tanszek/alknyelv/.

A képzési idő félévekben: 4 félév

Finanszírozási forma: Önerő

 A költségtérítés díja: 130.000 Ft

Munkarend: Csak levelezős

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus (nyelv- és beszédfejlesztő területen)

A képzés helyszíne: SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék (6725 Szeged, Hattyas utca 10.)

A jelentkezés díja: 2000 Ft, amit a felvételi kiértesítéssel küldött csekken kell befizetni.

Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.

Befizetés módja: A kar által kiadott csekken.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz.

Jelentkezési lap letöltése!

 

Egyéb információk: A képzésről és a jelentkezés feltételeiről információ közvetlen az Intézménytől kérhető.

Egyéb információk:  A képzés célja: a hallgatók eddigi, az alap- és mesterképzésben, továbbá a pedagógusi gyakorlatuk során megszerzett ismereteinek elmélyítése és kiegészítése a nevelés-, a nyelvtudomány és a gyógypedagógia új, tudományos alapokon nyugvó, gyakorlatba ültetett eredményeivel, amelyek hatékonyan alkalmazhatók a mindennapi pedagógiai gyakorlat és a fejlesztőmunka során. A képzés résztvevői átlátják a nyelvhez kapcsolódó kognitív és neurológiai folyamatokat, ezáltal képesek lesznek az eddigi szakmai ismereteik és a közvetített speciális tudástartalmak összehangolására, a tanulók fejlettségét, életkori sajátosságait figyelembe vevő differenciált bánásmód alkalmazására, az egyéni és kiscsoportos fejlesztő eljárások kidolgozására, a gyermekek tudatos, tervszerű és speciális fejlesztésére. A képzés résztvevői képesek lesznek hatékonyan alkalmazni a drámapedagógiai és a játékpedagógiai, valamint a szókincsfejlesztő, írás- és olvasásfejlesztő módszerek elemeit, továbbá összefüggéseiben meghatározni és értékelni a diagnosztikai és a fejlesztő folyamatokat a tipikus és az atipikus fejlődésű gyermekek nyelvi fejlesztésében. Nagyobb hatékonysággal lesznek képesek együttműködni a logopédussal, biztonsággal felismerik a beszédhibákat, valamint képesek lesznek szerepet vállalni a prevenciós munkában.

 

A jelentkezési lapot az alábbi címre kell beküldeni:

SZTE JGYPK Tanulmányi osztály

6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.

 

A mérlegelő gondolkodás, információs tudatosság, szövegértelmezés és szövegalkotás tanítása pedagógus-szakvizsgára felkészítő képzés

A képzési idő félévekben: 4 félév

Finanszírozási forma: Önerő

 A költségtérítés díja: 120.000 Ft

Munkarend: levelezős

Részvétel feltétele: aa) az alábbi alapképzési szakok valamelyikén (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség: gyógypedagógia, szociálpedagógia, óvodapedagógus, tanító, konduktor, szakoktató, csecsemő- és kisgyermeknevelő vagy ac) bármely műveltségi területű tanári szak valamelyikén (korábban főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség vagy ac) az alábbi mesterképzési szakok valamelyikén szerzett végzettség és szakképzettség: gyógypedagógia, szociálpedagógia; és b) legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus a mérlegelő gondolkodás, információs tudatosság, szövegértelmezés és szövegalkotás tanítása szakterületen

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Juhász Valéria SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet, Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, cím: 6725 Szeged, Hattyas u. 10., tel/fax: (62) 544-781, email: juhasz.valeria@szte.hu, alknyelv.jgypk@szte.hu, honlap: http://www.jgypk.hu/tanszek/alknyelv/.

Jelentkezési határidő (szeptemberben induló képzések): 2024. augusztus 23.

Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.

Jelentkezés díja: 2000 Ft.

Befizetés módja: A kar által kiadott csekken.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz, munkáltatói igazolás.

Jelentkezési lap letöltése!

 

A képzés helyszíne: SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék (6725 Szeged, Hattyas utca 10.)

Képzés kezdete (szeptemberben induló képzések): 2024. szeptember 16.

Egyéb információk: A képzésről és a jelentkezés feltételeiről információ közvetlen az Intézménytől kérhető.

Egyéb információk:  A képzés célja, olyan pedagógusok képzése, akik képessé válnak a kritikai gondolkodás, az információs tudatosság, a szövegértés és szövegalkotás témakörében fejlesztő tevékenység végzésére. Azoknak ajánljuk, akik a tanulásfejlesztést egymásra épülő folyamatokban képzelik el, és tudatosan felépített stratégiák mentén szeretnék eljuttatni a tanulókat egy magasabb szintű gondolkodás eléréséhez. A szakvizsgás képzés hangsúlyosan gyakorlatorientált.  

 

Tovább információ még: felvi.hu