Informaciók végzős hallgatóknak

„A magyar mint idegen nyelv napja” rendezvény

Konferencia: Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után

Az ELTE Fonetikai Tanszékén működő Gyermeknyelvi Kutatócsoport a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal NKFIH-K- 120234 számú „Temporális jellemzők korpuszalapú vizsgálata gyermekek beszédében” kutatási pályázatának támogatásával szakmai konferenciát szervez Az anyanyelv-elsajátítás folyamata…

Szép magyar beszéd verseny

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke 2018. március 7-én 9 órai kezdettel rendezte meg a kar Kazinczy-versenyét, amelyre a kar tanácstermében került sor. A…

Dél-Szlovákia kétnyelvű névszemiotikai tájképe – Dr. Bauko János előadása

2018. március 6-án 10 órai kezdettel Dr. Bauko János, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet habilitált docense tartott előadást Dél-Szlovákia kétnyelvű névszemiotikai tájképe…

Szép magyar beszéd verseny

Nyelvi tudatosságot fejlesztő foglalkozás (videós megjelenés)

A hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola alsós tanulói a Csak lazán! című pályázat keretében nyelvi tudatosságot fejlesztő játékos foglalkozáson vettek részt a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán dr. Juhász…

Prezentációs technikák verseny, kari forduló

Az idei évben negyedik alkalommal kerül megrendezésre az összegyetemi Prezentációs technikák verseny. A JGYPK-n a kari fordulóra március 13-án 15 órától kerül sor, a győztes képviseli majd karunkat az egyetemi…

Társasjátékokat fejlesztettek a szegedi alkalmazott nyelvész hallgatók

Több új készségfejlesztő társasjáték modelljét is elkészítették a SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék hallgatói. A játékok segíthetnék a gyerekek nyelv-és beszédfejlődését. Különböző korcsoportoknak szóló készségfejlesztő társasjátékokat állítottak…