Aktuális

Erasmus+ keretein belül előadást tart: Kádár Edit a Változatok anyanyelvi nevelésre címmel

2019.09.09

CLIL-HET partnertalálkozó

2019.08.28
CLIL-HET partnertalálkozó                    2019. augusztus 22-23-án tartotta meg első partnertalálkozóját a CLIL-HET projekt, amelyben Szlovákia, Lengyelország, Szerbia, Albánia, Csehország mellet a magyar részről a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar oktatói vesznek részt dr. Bakti Mária (Humántudományi Intézet Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék intézet- és tanszékvezetője ) irányításával. A projekt fő koordinátora a Szlovákiai Műszaki Egyetemről Ludmilla Hurajova. Az egyéves projekt célja olyan, kutatásalapú elméleti és gyakorlati módszertani anyag kidolgozása, amely abban segíti az oktatókat, hogy tantárgyukat [...]

A Neumann János Egyetem és a Magyar Olvasástársaság olvasáskonferenciája – 2019. november 28-29.

2019.08.28
A Neumann János Egyetem és a Magyar Olvasástársaság olvasáskonferenciája – 2019. november 28-29.  

Jelentkezési lap letöltése a szakirányú továbbképzésekhez

2019.08.21
Tisztelt Érdeklődők! Az alábbi linkre kattintva érhető el a jelentkezési lap, melyet a megadott címre kell majd beküldeni. Jelentkezési lap! Tanulmányi Osztály 6725 SZEGED, Boldogasszony sgt. 6.   A jelentkezési laphoz mellékelni kell egy szakmai önéletrajzot és az oklevél másolatát. Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 30. A jelentkezőket, ezt követően fogjuk felkeresni.

The 18th Nordic Literacy Conference & The 21st European Conference on Literacy 2019. august 4–7.

2019.08.10
2019.b augusztus 4-e és 7-e között rendezték meg Koppenhágában a 70. évfordulóját ünneplő nemzetközi Literációs (Olvasás)konferenciát, amelyen dr. Juhász Valéria Step by step development of phonological awareness before starting to read and write (in a playful way) címmel tartott előadást. Angol nyelvű absztrakt.  

ENGaGe-partnertalálkozó Lancasterben

2019.08.01
2019. július 11–12. között rendezte meg az ENGaGe-projekt (2017-1-HU01-KA201-035955) a negyedik partnertalálkozóját Lancasterben. A nemzetközi projekt a Miskolci Egyetem vezetésével olyan digitális tananyagot készít német és angol nyelven, amelyet speciálisan diszlexiás tanulók részére terveznek (http://engage.uni-miskolc.hu/). A tananyagot a Screenager felületén digitalizálják. A találkozót a Lancasteri Egyetem Nyelvészeti és Angol Nyelvi Tanszékének vezetője, prof. dr. Uta Papen nyitotta meg. Az eseményen a Miskolci Egyetemről az Angol Tanszék képviseletében a projekt vezetője, Magnuczné dr. Godó Ágnes és Szabóné dr. Papp Judit, a [...]

SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 2018/2019 eseményei

2019.07.08
SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 2018/2019 eseményei kompakt videó: Eredetiben és nagyobb felbontásban megtekinthető az alábbi linken! https://www.youtube.com/watch?v=WGnhsuCj0q4   Facebook: https://www.facebook.com/jgypkalknyelv/

4th International Pedagogic and Linguistic ERL CONFERENCE

2019.06.19
Juhász Valéria a Strategies for Developing Listening Comprehension c. tartott előadást a IV. Nemzetközi pedagógiai és nyelvészeti konferencián.  ( ERL CONFERENCE ) 2019. june 17–18. Craiova (Romania)

Kiadványaink

2019.06.14
Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben Sulyok Hedvig (Szerkesztő), Basch Éva (Szerkesztő) Hallgatói Tanulmánykötet az SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén 2018. november 30-án elhangzott előadások alapján SZTE JGYPK [Szeged] : SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék (2019) ISBN: 9789633066881   Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben   Beszéd- és nyelvelemző szoftverek a versenyképességért és az esélyegyenlőségért HunCLARIN korpuszok és nyelvtechnológiai eszközök a bölcsészet- és társadalomtudományokban Sulyok Hedvig (Szerkesztő), Juhász Valéria (Szerkesztő), Erdei Tamás (Szerkesztő)   Szeged, Magyarország  : SZTE JGYPK [...]

Szókincsfejlődés, szókincsfejlesztés játékosan c. előadás – Logopédiai szakmai nap 2019. 05.15. a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat szervezésében, Bp.

2019.05.21
A Logopédiai szakmai napon Juhász Valéria interaktívan mutatta be közel 200 logopédussal együtt játszva, hogy az írás-olvasás előkészítéshez szükséges fonológiai tudatosságot és a szókincset hogyan tudjuk eszközök nélkül vagy akár csak dobókocka-papír-toll használatával fejleszteni úgy, hogy az a gyerekeknek (és a kollégáknak, szülőknek is akár) is valódi élményt okozzon. Az előadás arra helyezte a hangsúlyt, hogy hogyan lehet a különböző típusú, elméleti kutatásokon alapuló fejlesztő munkát kreatívan, az egyes gyerekek igényeihez igazítva játékká alakítani, hogy a gyermekek motivációját és sikerélményét [...]