Felvételi információk

 

Tájékoztató az Alkalmazott nyelvészet MA-szak (2022/23) felvételi eljárásáról

Idén, a korábbi években bevált gyakorlat szerint, felvételi elbeszélgetés helyett kérjük Jelentkezőinket, hogy küldjenek egy motivációs levelet a következő ímélcímre 2022. június 12-ig: alknyelv.jgypk@szte.hu.

A 2-3000 leütésnyi motivációs levélben kérjük:

 • mutatkozzanak be (név, elérhetőség: ímélcím, telefon, erősségek);
 • írják le, hol szerezték és melyik szakon a BA-diplomájukat;
 • mi volt a szakdolgozati témájuk (esetleg pár mondatban foglalják össze a dolgozatukat);
 • milyen idegen nyelvet, nyelveket ismernek;
 • mely területek érdeklik Önöket az alkalmazott nyelvészetben, esetleg mit olvastak a témában;
 • milyen elképzeléseik, elvárásaik, további terveik vannak a szakkal kapcsolatban;
 • jelezzék, ha már szerepeltek szakmai napon, TDK-konferencián, esetleg jelent is meg valahol publikációjuk;
 • hogyan találtak ránk, hol hallottak rólunk.
 •  mellékeljék szkennelve a végzést igazoló BA-oklevelet és nyelvvizsga-bizonyítványokat!

Várjuk levelüket, kérdéseiket: alknyelv.jgypk@szte.hu ímélcímen, illetve a következő telefonszámon: +36309767485.

Minden motivációs levélre válaszolunk a beküldési határidőt követő 8 munkanapon belül.

 

 

 

 

 

 

 

AlKALMAZOTT NYELVÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK

Aktuális tudnivalók:

Meghirdetett képzésünkre, mely 2022. szeptemberi kezdéssel indul, az elektronikus jelentkezés és a dokumentumok elektronikus feltöltésének határideje: 2022. február 15.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A tanári mesterszakok esetében a tanári és tanítói diplomával rendelkezőknek pályaalkalmassági vizsga helyett csak felvételi elbeszélgetésen kell részt vennie, melynek díja megegyezik a pályaalkalmassági díjával.

A képzési idő félévekben: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 A költségtérítés díja: 250.000 Ft

A képzés helyszíne: SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék (6725 Szeged, Hattyas utca 10.)

A jelentkezés díja: 4000 Ft, amit a felvételi kiértesítéssel küldött csekken kell befizetni.

Felvételi elbeszélgetés időpontja: 2022. 05.02-07.01.

A felvételi elbeszélgetésre hozza magával:

 • • a személyazonosító igazolványát,
 • • diplomáját és egy másolati példányt,
 • • a többletpontra jogosító dokumentumokat,
 • • a felvételi díj befizetését igazoló eredeti csekkszelvényt

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, szakmai tevékenység igazolása

Tovább információ még: felvi.hu

 

 

 

Nyelv- és beszédfejlesztő szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő képzés

Aktuális tudnivalók:

Meghirdetett képzésünkre, mely 2022. szeptember 16-ai kezdéssel indul, az elektronikus jelentkezés és a dokumentumok elektronikus feltöltésének határideje: 2022. augusztus 31.

Részvétel feltétele: Tanító, óvodapedagógus, gyógypedagógus vagy tanári szakképzettség Egyéb feltétel: – legalább 2 éves pedagógiai gyakorlat – hibátlan beszédteljesítmény, logopédiai szempontú beszédvizsgálat alapján.

A képzési idő félévekben: 4 félév

Finanszírozási forma: Önerő

 A költségtérítés díja: 120.000 Ft

Munkarend: Csak levelezős

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus (nyelv- és beszédfejlesztő területen)

A képzés helyszíne: SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék (6725 Szeged, Hattyas utca 10.)

A jelentkezés díja: 2000 Ft, amit a felvételi kiértesítéssel küldött csekken kell befizetni.

Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.

 

 

A mérlegelő gondolkodás, információs tudatosság, szövegértelmezés és szövegalkotás tanítása pedagógus-szakvizsgára felkészítő képzés

A képzési idő félévekben: 4 félév

Finanszírozási forma: Önerő

 A költségtérítés díja: 120.000 Ft

Munkarend: levelezős

Részvétel feltétele: aa) az alábbi alapképzési szakok valamelyikén (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség: gyógypedagógia, szociálpedagógia, óvodapedagógus, tanító, konduktor, szakoktató, csecsemő- és kisgyermeknevelő vagy ac) bármely műveltségi területű tanári szak valamelyikén (korábban főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség vagy ac) az alábbi mesterképzési szakok valamelyikén szerzett végzettség és szakképzettség: gyógypedagógia, szociálpedagógia; és b) legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus a mérlegelő gondolkodás, információs tudatosság, szövegértelmezés és szövegalkotás tanítása szakterületen

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Juhász Valéria SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet, Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, cím: 6725 Szeged, Hattyas u. 10., tel/fax: (62) 544-781, email: juhasz.valeria@szte.hu, alknyelv.jgypk@szte.hu, honlap: http://www.jgypk.hu/tanszek/alknyelv/.

Jelentkezési határidő (szeptemberben induló képzések): 2022. augusztus 31.

Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.

Jelentkezés díja: 2000 Ft.

Befizetés módja: A kar által kiadott csekken.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz, munkáltatói igazolás.

Jelentkezési lap letöltése!

 

A képzés helyszíne: SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék (6725 Szeged, Hattyas utca 10.)

Képzés kezdete (szeptemberben induló képzések): 2022. szeptember 16.

Egyéb információk: A képzésről és a jelentkezés feltételeiről információ közvetlen az Intézménytől kérhető.

Egyéb információk:  A képzés célja, olyan pedagógusok képzése, akik képessé válnak a kritikai gondolkodás, az információs tudatosság, a szövegértés és szövegalkotás témakörében fejlesztő tevékenység végzésére. Azoknak ajánljuk, akik a tanulásfejlesztést egymásra épülő folyamatokban képzelik el, és tudatosan felépített stratégiák mentén szeretnék eljuttatni a tanulókat egy magasabb szintű gondolkodás eléréséhez. A szakvizsgás képzés hangsúlyosan gyakorlatorientált.  

 

Tovább információ még: felvi.hu