Tájékoztató az Alkalmazott nyelvészet MA-szak (2020/21) felvételi eljárásáról

A különleges egészségügyi helyzetre való tekintettel a felvételi elbeszélgetés helyett kérjük Jelentkezőinket, hogy küldjenek egy motivációs levelet a következő ímélcímre 2020. június 20-ig: juhaszvaleria@jgypk.szte.hu.

A 2-3000 leütésnyi motivációs levélben kérjük:

 • mutatkozzanak be (név, elérhetőség: ímélcím, telefon, erősségek);
 • írják le, hol szerezték és melyik szakon a BA-diplomájukat;
 • mi volt a szakdolgozati témájuk (esetleg pár mondatban foglalják össze a dolgozatukat);
 • milyen idegen nyelvet, nyelveket ismernek;
 • mely területek érdeklik Önöket az alkalmazott nyelvészetben, esetleg mit olvastak a témában;
 • milyen elképzeléseik, elvárásaik, további terveik vannak a szakkal kapcsolatban;
 • jelezzék, ha már szerepeltek szakmai napon, TDK-konferencián, esetleg jelent is meg valahol publikációjuk;
 • hogyan találtak ránk, hol hallottak rólunk.

Várjuk levelüket, kérdéseiket: juhaszvaleria@jgypk.szte.hu ímélcímen, illetve a következő telefonszámon: +36309767485.

Minden motivációs levélre válaszolunk a beküldési határidőt követő 8 munkanapon belül.

 

Tájékoztató az Alkalmazott nyelvészet MATájékoztató az Alkalmazott nyelvészet MA

 

 

 

 

 

 

AlKALMAZOTT NYELVÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK

Aktuális tudnivalók:

Meghirdetett képzésünkre, mely 2020. szeptemberi kezdéssel indul, az elektronikus jelentkezés és a dokumentumok elektronikus feltöltésének határideje: 2020. február 15.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A tanári mesterszakok esetében a tanári és tanítói diplomával rendelkezőknek pályaalkalmassági vizsga helyett csak felvételi elbeszélgetésen kell részt vennie, melynek díja megegyezik a pályaalkalmassági díjával.

A képzési idő félévekben: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 A költségtérítés díja: 375000 Ft

A képzés helyszíne: SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék (6725 Szeged, Hattyas utca 10.)

A jelentkezés díja: 4000 Ft, amit a felvételi kiértesítéssel küldött csekken kell befizetni.

Felvételi elbeszélgetés időpontja: 2019. 06. 17-22.

A felvételi elbeszélgetésre hozza magával:

 • • a személyazonosító igazolványát,
 • • diplomáját és egy másolati példányt,
 • • a többletpontra jogosító dokumentumokat,
 • • a felvételi díj befizetését igazoló eredeti csekkszelvényt

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, szakmai tevékenység igazolása

Tovább információ még: felvi.hu

 

 

 

Nyelv- és beszédfejlesztő szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő képzés

Aktuális tudnivalók:

Meghirdetett képzésünkre, mely 2019. szeptember 20-ai kezdéssel indul, az elektronikus jelentkezés és a dokumentumok elektronikus feltöltésének határideje: 2019. augusztus 30.

Részvétel feltétele: Tanító, óvodapedagógus, gyógypedagógus vagy tanári szakképzettség Egyéb feltétel: – legalább 2 éves pedagógiai gyakorlat – hibátlan beszédteljesítmény, logopédiai szempontú beszédvizsgálat alapján.

A képzési idő félévekben: 4 félév

Finanszírozási forma: Önerő

 A költségtérítés díja: 120.000 Ft

Munkarend: Csak levelezős

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus (nyelv- és beszédfejlesztő területen)

A képzés helyszíne: SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék (6725 Szeged, Hattyas utca 10.)

A jelentkezés díja: 2000 Ft, amit a felvételi kiértesítéssel küldött csekken kell befizetni.

Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.

 

Tovább információ még: felvi.hu

 

 

Alkalmazott nyelvészeti mesterképzés 2019

 

 

 

e-mail