Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben c. hallgatói konferencia

 Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben címmel tartott hallgatói konferenciát a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 2018. november 30-án 13 órától a 3019-es teremben. Program: Vinnai Vanda: Az orientációs…

Kreatív írás, alkotó olvasás

BENE ZOLTÁN: KREATÍV ÍRÁS  2018 november 27-én a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék vendége Bene Zoltán író volt, aki Kreatív írás, alkotó olvasás címmel tartott műhelyfoglalkozást a téma iránt érdeklődő…

ENGaGe partnertalálkozó Varsóban

2018.november 14–17 között rendezte meg az ENGaGe-projekt (2017-1-HU01-KA201-035955; Grant agreement number: KA2-KO-77-5/2017) a harmadik partnertalálkozóját Varsóban. A nemzetközi projekt a Miskolci Egyetem vezetésével olyan digitális tananyagot készít német és angol…

Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktoranduszkonferencia

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola rendezésében tanszéki oktató Erdei Tamás 2018. június 28-n részt vett a “Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktoranduszkonferencia” Nyelvtudományi Doktori Iskola…

Pelikon oktatásnyelvészeti konferencia 2018

Pelikon oktatásnyelvészeti konferencia 2018 Első alkalommal szervezték meg a Pelikon oktatásnyelvészeti konferenciát az Eszterházy Károly Egyetemen, melynek irányvonala idén A nyelv perspektívája az oktatásban és ahol tanszékünk oktatója Gaál Zsuzsanna…

6th World Conference on Pluricentric Languages and their Non-Dominant Varieties 2018

Gaál Zsuzsanna tanszéki oktatónk részt vett a Többközpontú nyelvek kontaktusban és konfliktusban Európában. (A Working Group on Non-Dominant Varieties of Pluricentric Languages (WGNDV) 6. világkonferenciáján, melyet 2018 a 2018. június…

A gyógypedagógia kincsestára – regionális szakmai konferencia

Az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet 2018. novemberben 7. alkalommal szervezte meg a „Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira” című regionális gyógypedagógiai szakmai konferenciát, melynek helyszíne a Szent-Györgyi Albert Agóra volt. Absztraktkötet…

XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia

XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia 2018. november 8-10 Együttműködések és innovációk a logopédiában Elnök: Tóthné Aszalai Anett; Opponens: Magyar Adél • Juhász Valéria, Radics Márta: A szókincs nagysága az olvasási, szövegértési…

A Beszéd- és nyelvelemző szoftverek a versenyképességért és az esélyegyenlőségért

    Beszéd- és nyelvelemző szoftverek a versenyképességért és az esélyegyenlőségért HunCLARIN korpuszok és nyelvtechnológiai eszközök a bölcsészet- és társadalomtudományokban   A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Magyar és…

Beszéd- és nyelvelemző szoftverek a versenyképességért és az esélyegyenlőségért – konferencia

Beszéd- és nyelvelemző szoftverek a versenyképességért és az esélyegyenlőségért HunCLARIN korpuszok és nyelvtechnológiai eszközök a bölcsészet- és társadalomtudományokban Időpont: 2018. október 19. 10:00 – 16:00 Helyszín: Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula…