Nyitva tartás

Hétfő Zárva
Kedd 10 - 16
Szerda 10 - 16
Csütörtök 10 - 16
Péntek 10 - 16
Szombat Bejelentkezésre
Vasárnap Zárva

Elérhetőség

Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.

Telefon: +36 62 544 753
E-mail: tudastar.jgypk@szte.hu

Belépés

A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Általános és Környezetfizika Tanszéke – és jogelőd tanszékei: 1873–1881 között Természettudományi Tanszék, 1881–1898 között Természettani-Vegytani Tanszék, 1898-tól Fizika Tanszék – munkája középpontjában mindenkor a tanárképzés állt, ugyanakkor fontos szerepet töltött be a tanár-továbbképzés és az ismeretterjesztés területén is. Mivel a tanszék vezetői (Frank János, Budó Ágoston, Pauncz Rezső, Kövesdi Pál és Pintér Ferenc) és oktatói nagy gondot fordítottak arra, hogy a kísérleti fizika oktatását a legkorszerűbb demonstrációs eszközök szolgálják, és tegyék látványossá, a fizikaszertárat mindig gazdagon felszerelték. Legrégebbi eszközeink az eltelt több mint 130 év alatt – mivel gondos kezek ápolták − patinássá értek. Az Interaktív Természetismereti Tudástár Fizika termébe a legszebbekből válogattunk ki olyanokat, amelyek évtizedekig szolgálták a fizika szakos tanárképzést részben az előadásokon, részben a laboratóriumi gyakorlatokon. Több mint százötven kiállított darab látható a fizika fejezeteiben, a Mechanikában, Hőtanban, Elektromosságtanban és az Optikában. A Tudástár honlapján ezekről részletes eszközleírásokat is közzéteszünk. Az alább bemutatandó eszközök mindegyikét a Calderoni Mű- és Tanszervállalat Részvénytársaságtól vásárolták elődeink. A Stefano Calderoni által 1819-ben Pesten alapított cég Magyarország legsikeresebb tanszerkereskedése lett a 19. század második felében, amely magas színvonalú, minőségi eszközöket gyártott az iskolák számára. Fizikai taneszközeiket a legnevesebb magyar tudósok bevonásával (például Eötvös Loránd) fejlesztették ki, és mutatták be sikerrel itthoni és külföldi szakmai kiállításokon. Az 1910-ben kiadott katalógusuk előszavában olvashatók a következő mondatok: „Mindenki, aki fizikai készülékekkel dolgozik, tudja, hogy a legtöbb egy és ugyanazon célra szolgáló eszközt a legkülönfélébb kivitelben lehet elkészíteni, és hogy, bár gyakran az egyszerűbb kivitelű és kisméretű eszközök is elég jól használhatók, mégis a jobb és nagyobb kivitelűek megbízhatóbb és maradandóbb szertári darabokat képezvén nem is szorulnak oly gyakran javításra, mint amazok. A fizikai készülékekre is lehet alkalmazni a szójátékot: a legolcsóbb árú a legdrágább.”