Nyitva tartás

Hétfő Zárva
Kedd 10 - 16
Szerda 10 - 16
Csütörtök 10 - 16
Péntek 10 - 16
Szombat Bejelentkezésre
Vasárnap Zárva

Elérhetőség

Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.

Telefon: +36 62 544 753
E-mail: tudastar.jgypk@szte.hu

Belépés

A kiállított ásvány- és kőzetgyűjtemény közvetlen előzménye, forrása a két említett tanszéken fellelhető gyűjteményi anyag volt. Ezek előzményét az Állami Polgári Iskolai Tanítóképző egységes Intézeti Gyűjteménye jelentette, amelyet döntően Koch Ferenc munkássága alapozott meg. A későbbiek során számos ismert földtanos, petrográfus, mineralógus szakember járult hozzá vásárlásokkal, ajándékozással az intézeti gyűjtemény növekedéséhez. Vásárlás révén jelentősen bővítette az anyagot Dr. Krantz, de számos példányt adott ajándékba Schafarzik Ferenc, Koch Sándor, Kandray Géza, Kanabé Dezső, Fizély Sándor, Mihálik József, Bányai János, Csefkó Gyula és Uherkovics Ákos. A tanszéki oktatók saját terepi munkájuk során végzett gyűjtései szintén fontosnak bizonyultak. Néhány példánnyal a Nemzeti Múzeum és a Földtani Intézet is kiegészítette a gyűjteményt. A folyamatosan bővülő anyagból alakították ki a két, részben párhuzamos tanszéki bemutató-gyakorló gyűjteményt, amelyeket a tanszéki oktatók. A tanítóképzés újbóli elindítását követően a természetismeret műveltségi terület hatékony oktatásához a Földrajz Tanszék anyaga egy része átkerült a Tanítóképző Intézet kezelésébe.
Az ásványok bemutatásánál kétféle szempontot részesítettünk előnyben. Mind a hagyományok, mind a didaktikai szempontok szerint először a külső alaktani bélyegek, a belső szerkezetet tükröző morfológiai sajátosságok szerinti hét kristályrendszer különböző osztályainak reprezentáns példányait mutatjuk be, több esetben a kristályos megjelenésű ásvány mellett a jobb láthatóságot biztosító famodellt is, néha pedig jó alaktani bélyegekkel rendelkező példány hiányában csak magát a modellt szerepeltetve. A második vitrintől a kémiai alapon rendszerezett ásványok láthatóak, a vitrinek mellett az adott csoportok rövid jellemzésével. Az elnevezések esetében megtartottuk az eredeti neveket, akkor is, ha időközben a mineralógiai, ásványtani kutatások, módszerek fejlődése miatt néhány elnevezés megváltozott. Több esetben a korábbi önálló ásványfajt jelölő elnevezés ma már egy csoport összefoglaló neve lett, vagy időközben kiderült, hogy a korábbi önálló ásványfaj „csak” egy már ismert másik ásvány változata.
A kőzetek esetében szintén a hagyomány és a didaktikai szempontok szerinti csoportosítást alkalmazunk. Elsőként a magmás-vulkáni kőzetek, majd az üledékes kőzetek csoportjait, végül az átalakult, vagy metamorf kőzeteket mutatjuk be.